Szklary Dolne mogą poszczycić się czystymi rowami. Wszystko za sprawą interwencji radnego Pawła Barana u Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, Tomasza Kulczyńskiego. Po tych rozmowach magistrat zwrócił się do PGW Wody Polskie o wyczyszczenie rowów.

Utrzymanie rowów melioracyjnych jest istotnym zadaniem mającym na celu uniknięcie lokalnych podtopień oraz zalewania posesji po obfitych opadach deszczu. Zarośnięte rowy mogą nie odprowadzać w odpowiedni sposób nadmiaru wody, co powoduje podtapianie przyległych gruntów. Dzięki współpracy radnego Pawła Barana z urzędnikami tutejszego magistratu zniszczeń uda się uniknąć.

- Radny Paweł Baran pilnuje i dba o swój okręg i widać jego bardzo duże zaangażowanie w sprawy Sołectwa Szklary Dolne - komentuje burmistrz Tomasz Kulczyński. - Cieszy mnie, że jest wiele kwestii, w których się zgadzamy i współpracujemy dla dobra naszej gminy - dodaje włodarz.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków i starostów.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie w Szklarach Dolnych udało się także m.in. koszenie porostów ze skarp i dna, wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, wygrabienie wykoszonych porostów oraz zagospodarowanie skoszonego, zeschłego porostu traw i krzewów na poboczach dróg. Wszystkie te działania poprawią bezpieczeństwo, zarówno drogowe, jak i przeciwpowodziowe mieszkańców Szklar Dolnych.
[KN]