Jak informują służby prasowe Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, pracownicy magistratu spotkali się z mieszkańcami Szklar Dolnych. Wczoraj odbyło się zebranie sołeckie, na którym jednym z punktów do omówienia była planowana reorganizacja systemu edukacji w gminie.

Reorganizacja szkół podstawowych w Parchowie i Szklarach Dolnych to jeden z najważniejszych punktów Programu Naprawy Skutków Epidemii wywołanej koronawirusem. O tym temacie wielokrotnie pisaliśmy już na naszym portalu. W spotkaniu z mieszkańcami wzięli udział pracownicy chocianowskiego magistratu podlegli burmistrzowi Tomaszowi Kulczyńskiemu.

- Burmistrz z uwagi na zaplanowany wcześniej kalendarz służbowy oraz podejmowanie działań rozwijających gminę, znajdując się dzisiaj na ważnych spotkaniach we Wrocławiu nie zdążył na zebranie sołeckie, dlatego oddelegował urzędników - informuje obecny na spotkaniu Krystian Wan z Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. - Do dyspozycji mieszkańców byli kierownicy jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów, którzy odpowiadali merytorycznie na pytania przybyłych mieszkańców - podkreśla Wan.
Dzisiejsze spotkanie, ze względu na napiętą sytuację było bardzo ważne zarówno dla mieszkańców Szklar Dolnych, którzy mieli wiele pytań związanych z reorganizacją systemu edukacji, ale także dla urzędników, którzy dość już mają fałszywych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej. Pisaliśmy o tym na naszym portalu wielokrotnie, także w artykułach: "Nie likwidujemy żadnej szkoły", oraz "Burmistrz dementuje zarzuty opozycji".

- Poruszane były tematy m.in. reorganizacji szkół, bezpłatnej komunikacji oraz zaplanowanych inwestycji. Ponadto mieszkańcy zaprezentowali, co udało się dokonać w sołectwie w latach 1990-2020 w ramach funduszu sołeckiego oraz wolontariatu - opisuje Krystian Wan z chocianowskiego magistratu. - Ani burmistrz ani urzędnicy nie uciekają od rozmów. My mamy na uwadze dobro całej gminy i inwestycje, a bez reorganizacji edukacji gmina niestety stanie w miejscu, stąd włodarz gminy oddelegował merytorycznych fachowców, którzy spotkali się z mieszkańcami Szklar, aby to omówić. Reforma szkół będzie mogła stać się faktem dopiero w III kwartale 2021 roku, także mamy dużo czasu na znalezienie konsensusu - podsumowuje Wan.
Jak się dowiedzieliśmy nie wykluczone są kolejne spotkania, także burmistrza z mieszkańcami również po podjęciu decyzji przez kuratora czy ewentualnie właściwego ministra, bowiem realizacja planu naprawy skutków epidemii może przyczynić się do zniesienia podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców, o czym pisaliśmy wczoraj w artykule: "Blisko do likwidacji podatku". Wczorajsze spotkanie było owocne, bowiem każda ze stron wyszła bogatsza o wiedzę niezbędną do znalezienia wspólnego języka w sporze o zasadność reorganizacji Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych. Wiadomo jednak, że nie przesądziło ono jednoznacznie o planach reorganizacji placówki.
[KN]