Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów ogłosił w ostatnich dniach m. in. dwa pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Brunowie i Szklarach Dolnych.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Brunowie, oznaczonej nr geodezyjnym 164/3 o pow. 0,27 ha odbędzie się 14.11.2019 r. o godzinie 13:00 w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy. Przeznaczenie działki to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada dojazd do drogi publicznej oraz położona jest w sąsiedztwie gruntów niezabudowanych oraz zabudowy mieszkaniowej. Cena wywoławcza to 56 623,00 zł.

Drugi przetarg dotyczy działki 176/7, w Szklarach Dolnych, o powierzchni 0,34 ha, z przeznaczeniem na zabudowę usługową. Na terenie działki znajduje się budynek gospodarczy, kwalifikujący się do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada dojazd do drogi publicznej i położona jest w sąsiedztwie gruntów niezabudowanych oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Przetarg również odbędzie się 14.11.2019 r., ale o godzinie 14:00. Cena wywoławcza to 67 734,00 zł.


Warto zaznaczyć, że w przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium do 8.11.2019 r. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami na Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie.