Dyrektor, Rada Rodziców, kadra pedagogiczna i uczniowie zapraszają rodziców, babcie i dziadków wychowanków na jutrzejsze Noworoczne Spotkanie Rodzinne do Szkoły Podstawowej w Trzebnicach.

Helena Kozińska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach, w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej i rodziców zaprasza wszystkich chętnych, mieszkańców gminy Chocianów, a w szczególności babcie i dziadków wychowanków placówki. Uroczystości odbędą się jutro, 18. stycznia od godziny 9:30 w sali gimnastycznej.

W programie znalazły się występy artystyczne uczniów i dzieci przedszkolnych, szkolne jasełka, tańce i występy wokalne, poczęstunek i kawiarenka. Impreza ma charakter rodzinny.

[KN]