W sali Starostwa Powiatowego w Polkowicach odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach za rok 2019. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, nadinspektor Tomasz Trawiński. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych oraz wymiaru sprawiedliwości.

Odprawę rozpoczął meldunek Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach komisarza Łukasza Rachwalskiego złożony Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinspektorowi Tomaszowi Trawińskiemu. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach, komisarz Tomasz Jagielski zaprezentował i szczegółowo omówił wyniki pracy pionu kryminalnego.

W swoim wystąpieniu młodszy inspektor Waldemar Cichocki ocenił efektywność działań swoich podwładnych z wydziałów prewencji oraz ruchu drogowego w 2019 roku, a także przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia jakie zostały zrealizowane z zakresu prewencji kryminalnej.

Komendanci zgodnie podkreślili, że uzyskanie satysfakcjonujących wyników było możliwe dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu policjantów w codzienną służbę, wzorowej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz w ich wykrywaniu. Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach młodszy inspektor Waldemar Cichocki podkreślił także istotną i niezbędną rolę władz samorządowych w codziennym funkcjonowaniu polkowickiej jednostki.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Tomasz Trawiński w wieńczącym odprawę przemówieniu podziękował wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z polkowickimi funkcjonariuszami oraz policjantom i pracownikom policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w minionym roku.

[KN]