Starosta Polkowicki przedłuża zawieszenie udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu polkowickiego do 14 czerwca 2020 roku.

Wszystko w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości. O przywróceniu terminu udzielania porad osobiście, mieszkańcy Powiatu Polkowickiego zostaną poinformowani m.in. poprzez umieszczenie informacji w punktach NPP oraz stronach internetowych gmin.

Obecnie poradę można uzyskać za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  Nieodpłatna pomoc przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku. Na poradę można umówić się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 telefonicznie pod numerem 513-061-457 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: npp@powiatpolkowicki.pl.
[KN]