Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne prowadzi montaż przepompowni ścieków przy ulicy Głogowskiej w Chocianowie, która zasili nową stację benzynową z restauracją, kilka zakładów i budynek mieszkalny.

Budowa kanalizacji sanitarnej to koszt około 170 tysięcy złotych. Korzystać z niej będzie m.in. nowa stacja benzynowa i restauracja, która niebawem zostanie uruchomiona przy trasie w kierunku Polkowic, obok już istniejącej Stacji Kontroli Pojazdów. Kanalizacja obejmie swoim zasięgiem (oprócz stacji benzynowej i stacji kontroli) także restaurację, kilka innych zakładów i budynek mieszkalny.

- Inwestor rozpoczął budowę stacji w roku 2018, a my zaczęliśmy tam działać od początku kadencji Pana Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego - przypomina Paweł Najdek, członek zarządu PWK ds. technicznych - wówczas nastąpiło uzyskanie niezbędnych pozwoleń, a w 2019 roku weszliśmy na budowę.

Na samej stacji benzynowej trwają już prace wykończeniowe, a zakończenie całej inwestycji planowane jest jeszcze na ten rok.
[KN]