Urząd Miasta i Gminy Chocianów ogłosił niedawno przetarg na samochód gaśniczo – pożarniczy typu lekkiego. Samochód zakupiony ma zostać na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebnicach.

- „Samochód tego typu jest nam potrzebny. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność i każdy wypadek losowy. Do pracy niezbędny jest nam zatem dodatkowy wóz specjalistyczny do ratownictwa technicznego.”- mówią zgodnie strażacy OSP w Trzebnicach.

Kryteria jakie musi spełniać samochód to m. in. Rok produkcji nie starszy niż 2009 rok, zarejestrowany w Polsce, przystosowany do przewozu 5 osób, a dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3500 kg. Dla zainteresowanych szczegółowy opis zamówienia oraz więcej informacji znajduje się w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ.

Warto zaznaczyć, ze jest to przetarg nieograniczony, a więc każdy zainteresowany może wziąć udział i złożyć swoją ofertę. Wytyczne i dane do złożenia dokumentów są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie oraz na stronie http://chocianow.bip.pbox.pl w zakładce Ogłoszenia o przetargach.