W tym roku po raz kolejny Chocianów przyłączył się do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Szef sztabu Monika Noga oraz organizatorzy zachęcają wszystkich chętnych mieszkańców do składania aplikacji na wolontariusza do dnia 10 grudnia 2019 roku w siedzibie sztabu (Regionalne Centrum Kultury).

- Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych, którzy będą kwestować na terenie naszej gminy- czytamy na oficjalnej stronie Regionalnego Centrum Kultury.

W zgłoszeniu należy przesłać następujące dane:
• Imię, nazwisko (w przypadku osób niepełnoletnich również imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
• PESEL
• Adres 
• Numer telefonu
• Adres mailowy
• Zdjęcie (wyłącznie w formie elektronicznej)

Zgłoszenia należy przekazać osobiście w siedzibie SZTABU – Regionalnym Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 5, codziennie w godz. 8:00 –15:30. Można zarejestrować się również samemu na stronie: iwolontariusz.wosp.org.pl

Po wprowadzeniu wszystkich danych wolontariuszy do systemu, wygenerowane będą karty wolontariuszy, które należy odebrać i podpisać. W przypadku osób niepełnoletnich, podpisują się rodzice.