Już od czwartku, 19 marca można składać wnioski do Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie inwestycji, które mają ochronić przed afrykańskim pomorem świń oraz powodzią. Wsparcie „inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” to propozycja pomocy finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, która skierowana jest do dwóch grup odbiorców. 

Agencja oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń, a także spółkom wodnym, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 

Pierwszą grupę stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tysięcy złotych w całym okresie realizacji programu, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 procent kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 milion złotych w całym okresie realizacji programu. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 roku.
[KN]