W połowie kwietnia pisaliśmy o oszczędnościach, jakie gmina wygenerowała w związku ze współpracą burmistrza Tomasza Kulczyńskiego z samorządem naszego województwa. Mieszkańcy, a w szczególności tutejsi kierowcy zastanawiają się, jak może wyglądać rozwiązanie problemu "wąskiego gardła" w centrum Chocianowa.

"Wszystkie działania Burmistrza w tej sprawie zmierzają do rozwiązania istniejącego od kilkudziesięciu lat problemu komunikacyjnego w Chocianowie. Mamy nadzieję, że zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i pieszych, dla których w ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe chodniki"
Trzy tygodnie temu informowaliśmy, że Chocianów zaoszczędził na przebudowie skrzyżowania ulic Parkowej, Trzebnickiej, Głogowskiej i Żeromskiego, a inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z planem. Dzięki temu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 zniknie uciążliwe, potocznie nazwane przez kierowców "wąskie gardło".

- Obecnie trwają prace projektowe, które zleciła Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zgodnie z dotychczas poczynionymi ustaleniami wiemy, że Konserwator Zabytków w Legnicy wydał pozytywną opinię na temat wyburzenia budynku w obszarze skrzyżowania wraz z jednoczesną likwidacją obecnej stacji paliw w tamtym miejscu - wymienia Krystian Wan z chocianowskiego Ratusza.

"Mieszkańcy, a w szczególności tutejsi kierowcy zastanawiają się, jak może wyglądać rozwiązanie problemu "wąskiego gardła" w centrum Chocianowa"
Postulat przebudowy skrzyżowania ulic Głogowskiej i Trzebnickiej wraz z naprawą "wąskiego gardła" pojawił się także w samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku. Teraz wreszcie nadarza się okazja, aby ten problem zniknął raz na zawsze, bowiem realizacja inwestycji powinna, zgodnie z aktualnymi planami, rozpocząć się już w przyszłym roku.

- Wszystkie działania Burmistrza w tej sprawie zmierzają do rozwiązania istniejącego od kilkudziesięciu lat problemu komunikacyjnego w Chocianowie - zauważa Krystian Wan - mamy nadzieję, że zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i pieszych, dla których w ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe chodniki - dodaje chocianowski urzędnik.

"Obecnie trwają prace projektowe, które zleciła Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zgodnie z dotychczas poczynionymi ustaleniami wiemy, że Konserwator Zabytków w Legnicy wydał pozytywną opinię na temat wyburzenia budynku w obszarze skrzyżowania"
Z tego opisu wynika, że możemy zaprezentować kolejną dobrą informację. Wiemy, jak może wyglądać skrzyżowanie po jego rewitalizacji. Aby unaocznić te plany prezentujemy grafikę, na której widać poprawę tego ciągu komunikacyjnego. Wynika z niego, że kierowcy doczekają się prostego odcinka drogi w miejsce istniejącej szykany, piesi będą mieli do dyspozycji nowe chodniki i ogólnej poprawie ulegnie bezpieczeństwo w tamtym rejonie.
[KN]