Do 14 września została przedłużona możliwość ubiegania się o stypendia pomostowe skierowane do uzdolnionych maturzystów, którzy mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich.

O tym, że studenci I roku studiów stacjonarnych mogą liczyć na wsparcie w postaci stypendium pisaliśmy już m.in. w artykułach "Tuż po wynikach matur wystartują stypendia" oraz "Idziesz na studia? Weź stypendium". Przypomnijmy, że "Stypendia Pomostowe" są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona partnerów, w którego skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Cotton House Jakubiak oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". Patronat medialny nad Programem sprawują Rzeczpospolita, Forum Akademickie i Perspektywy.

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Kandydaci do stypendium muszą wypełnić wniosek on-line dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna do 14 września 2020 roku do godziny 16:00. Wydrukowany z systemu wniosek, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24  września 2020 roku w najbliższym względem zamieszkania Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (liczy się data stempla pocztowego). Dla mieszkańców Dolnego Śląska oddziałem właściwym jest ten położony we Wrocławiu (54-610) przy ulicy Mińskiej 60.
[KN]