Dzisiaj w Polkowicach odbyło się VIII Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele gmin Powiatu Polkowickiego m. in. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie Janusz Ślipko oraz Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Głównym tematem było podniesienie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, do którego należy również Gmina Chocianów.

-"Od dłuższego czasu obserwowałem sytuacje w Związku, i odniosłem wrażenie, że zaczęto faworyzować te bogatsze gminy, które razem zawsze przegłosowywały wszystko. Prawdą jest także, że do zarządu zostałem powołany całkiem niedawno, wcześniej nie miałem prawa głosu więc nie widziałem sensu uczestnictwa w spotkaniach, w których w mojej ocenie odrębny głos nie byłby brany pod uwagę- co jak, widać potwierdziło dzisiejsze głosowanie"- mówi Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Tomasz Kulczyński

Podczas dyskusji padło wiele wypowiedzi negatywnych odnośnie podwyżki opłat za wywóz śmieci, co odbije się bezpośrednio na mieszkańcach.

-"Akceptowanie podwyżki, jaka została zaproponowana, jest niecelowe i bezzasadne. Można stopniować podwyżkę, a tego tak naprawdę nie zrobiliśmy. Dla nas najważniejsza jest cena, ponieważ nie jesteśmy najbogatszą z gmin. W moim interesie nie jest za wszelką cenę dbanie o kondycje finansową Związku, ale o to aby mieszkańcy Gminy Chocianów płacili jak najmniej."- dodał Tomasz Kulczyński, Burmistrz naszej Gminy

Nie jest tajemnicą, że Urząd analizuje wszystkie opcje dotyczące gospodarki śmieciowej.

"Ostatnie zmiany statutu są także w mojej ocenie niekorzystne dla Naszej Gminy. Zwiększenie okresu ewentualnego wyjścia ze Związku do roku, zmniejszenie liczby przedstawicieli Naszej Gminy z 3 do 2, czyli de facto głosów, a zwiększenie Polkowicom z 3 do 7, rezygnacja z odbioru odpadów od firm to w mojej ocenie kwestie wysoce dyskusyjne i niekorzystne dla Nas- podsumował Burmistrz Kulczyński"

Dodać należy, że dzięki obecnym zmianom w prawie Związek może kształtować ceny indywidualne dla każdej z Gmin- w tym także podwyższać ceny za brak odpowiedniej segregacji odpadów.
Nie jest tajemnicą, że przez lata Gmina Chocianów nie miała dobrej polityki edukacyjno-informacyjnej w zakresie segregacji odpadów, który w Chocianowie nie jest przestrzegany rygorystycznie.

Podczas zgromadzenia przegłosowano jednak uchwałę dotyczącą podwyżki opłat za gospodarkę odpadami większością głosów pomimo oczywistego sprzeciwu jedynie reprezentantów z Chocianowa.

Czy Miasto i Gmina Chocianów powinna wyjść ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego-niewykluczone.