Trzydziesta siódma sesja Rady Miejskiej w Chocianowie w tej kadencji odbędzie się w najbliższy piątek, 29 stycznia w trybie zdalnym. Jakimi sprawami zajmą się radni tym razem?

Druga w tym roku i 37. w tej kadencji sesja zacznie się w piątek, 29 stycznia o godzinie 9:00. Podczas tego spotkania radni zajmą się takimi tematami, jak ustalenie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. nieruchomości gminnej pod stację transformatorową.

To jednak nie wszystko. W planie pracy radnych znalazły się także uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chocianów na lata 2016-2021 oraz w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. O wynikach pracy radnych poinformujemy już w najbliższy piątek.
[KN]