Na dzisiejszej konferencji prasowej Marszałek Sejmu RP, Elżbiety Witek dowiedzieliśmy się kiedy odbędą się wybory na urząd Prezydenta RP. Poprzednie wybory miały odbyć się 10 maja, jednak z powodu chaosu prawnego, z którym nie poradził sobie polski parlament PKW musiała wydać oświadczenie o nieprzeprowadzeniu wyborów.

7 maja Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Z kolei w Uchwale z 10 maja PKW stwierdziła brak możliwości głosowania na kandydatów w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego dzisiaj Marszałek Sejmu podała nowy termin przeprowadzenia wyborów.

- Zarządzam wybory na Prezydenta RP - ogłosiła Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek. - Datę wyborów wyznaczam na niedzielę, 28 czerwca 2020 roku - dodała Marszałek.
Oznacza to, że kampania wyborcza startuje niejako od nowa. Konieczność przeprowadzenia wyborów w ostatnią niedzielę czerwca była wskazywana już wielokrotnie w mediach. Jest ona związana z koniecznością wyboru Prezydenta przed 6 sierpnia, kiedy mija pierwsza kadencja Andrzeja Dudy. Kalendarz wyborczy zakłada, że do 5 czerwca należy zarejestrować komitety wyborcze (wymagane tysiąc podpisów), a do 10 czerwca kandydatów (wymagane 100 tysięcy podpisów). Głosowanie w pierwszej turze odbędzie się 28 czerwca, z kolei ewentualna druga tura 12 lipca.
[KN]