W sieci jest już dostępna anonimowa ankieta na temat Strategii Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2021 - 2027. Wśród nich m.in. pytania o ocenę zmian w poszczególnych sferach życia w ubiegłych latach, a także co powinno być priorytetem na kolejne lata rozwoju.

Burmistrz Tomasz Kulczyński podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2021 – 2027. Jednym z elementów prac nad Strategią jest poznanie opinii mieszkańców gminy. Z tej okazji Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina" przygotowała ankietę, dostępną na stronie: Strategia Rozwoju Gminy Chocianów 2021 - 2027, której wyniki posłużą do opracowania kierunków rozwoju Miasta i Gminy do 2027 roku. Ankieta dostępna będzie do piątku, 18 września.

Do jej wypełnienia zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów.
[KN]