Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych.

"Należy odroczyć szczepienia, jeżeli w domu znajduje się osoba z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie, kwarantannowana lub poddana izolacji w warunkach domowych"
Rekomendacja konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia obowiązywała do 18 kwietnia. Aktualnie Ministerstwo Zdrowia zaleca wznowienie wykonywania szczepień.

- Szczególnym uwzględnieniem powinny zostać objęte szczepienia na oddziałach noworodkowych oraz szczepienia obowiązkowe, które zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych powinny być wykonane do 24 miesiąca życia. Dodatkowo dopuszczalne są szczepienia z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień - donosi komunikat zamieszczony na rządowych stronach informacyjnych - szczepienia poekspozycyjne przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW tupu B oczywiście według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku. Można także dokonać realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z charakterystyki produktu leczniczego.

Korzystając z okazji Minister Zdrowia, wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym rekomendują upowszechnianie szczepień przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60. roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc, przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

"Szczepienia należy wykonywać, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji. Dzieci z jednym zdrowym opiekunem należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób"
Na stronach rządowych można znaleźć także zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2. Należy do nich stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ. Używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia standardowej higieny rąk zminimalizuje ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na dziecko lub jego opiekunów, w przypadku bezobjawowego zakażenia personelu. Personel medyczny musi zachować wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu, takich jak higiena rąk, przyjmowanie w odzieży roboczej/ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), po każdym pacjencie.

"W trakcie ustalania terminu szczepienia należy poinformować opiekuna-rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji"
- Szczepienia należy wykonywać, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji (konieczna jest separacja przestrzenna). Dzieci z jednym zdrowym opiekunem należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób (ze względu na konieczność separacji czasowej) - czytamy w rządowym komunikacie - w razie braku poczekalni i gabinetu tylko dla dzieci zdrowych, szczepienia powinny odbywać się w godzinach porannych (w pierwszych godzinach po otwarciu przychodni), przed godzinami przyjęć pozostałych pacjentów.

Zaleca się także teleporady medyczne na etapie wywiadu epidemiologicznego i wstępnej kwalifikacji do szczepienia. W trakcie ustalania terminu szczepienia należy poinformować opiekuna-rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji. Należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia pozostałych domowników. Należy odroczyć szczepienia, jeżeli w domu znajduje się osoba z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie, kwarantannowana lub poddana izolacji w warunkach domowych. Szczepienie można przeprowadzić jeżeli brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2). oraz gdy zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.
[KN]