Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 28 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Będziemy wybierać jednego spośród jedenastu zgłoszonych kandydatów. Z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć sylwetki każdego z nich. Codziennie (za wyjątkiem niedzieli i okresu ciszy wyborczej) publikujemy podstawowe informacje o jednym z kandydatów. Szóstym na liście wyborczej będzie Władysław Kosiniak - Kamysz.

Dr Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, 38 lat, aktualnie zamieszkały w Krakowie, wykształcenie wyższe medyczne. Jako zawód podał "poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej". Członek partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe (od 2015 roku prezes tej partii). W latach 2010 - 2011 radny Miasta Krakowa, 2011 - 2015 minister pracy i polityki społecznej, od 2015 poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

W jego programie wyborczym możemy odnaleźć takie hasła jak: Prezydent ponad podziałami, bezpieczna Polska, odpowiedzialna polityka zagraniczna, reforma służby zdrowia, zielona Polska, łączymy pokolenia, sprawne, niezawisłe sądy i społeczeństwo obywatelskie, silne samorządy i niezależne organizacje pozarządowe, dobra edukacja - lepszy start oraz likwidacja barier dla polskich przedsiębiorców.
[KN]