Niedawno ogłoszony został przetarg przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie na wykonanie zadania na przebudowę nawierzchni dróg. Już teraz wiadomo kto wykona inwestycję.


W przetargu nieograniczonym wzięło udział czterech wykonawców i firm, które złożyły oferty na wykonanie zadania. Z informacji przekazanych redakcji wiadomo, że wybrano już firmę, która podejmie się wykonania przedsięwzięcia. Inwestycja dotyczy przebudowy nawierzchni dróg na ul. Szprotawskiej, Środkowej wraz z nawierzchnią ul. Jagodowej w Chocianowie.

Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu, dzięki działaniom Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego i wsparciu Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniak, Gmina Chocianów, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, otrzymała dotację w wielkości 70% całkowitej wartości zadania. Projekt został złożony przez gminę Chocianów w kwietniu 2019 roku. Pieniądze zostaną przeznaczone właśnie na przebudowę nawierzchni dróg i kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.


Wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą i wyznaczony termin realizacji zadania.