Od wczoraj mieszkańców Szklar Dolnych i podróżujących przez tamtą miejscowość mogą spotkać utrudnienia w ruchu. Wszystko za sprawą robót obejmujących wykoszenie porostów z rowów przydrożnych. Prace będą prowadzone nie dłużej niż 30 dni.

Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, wygrabienie wykoszonych porostów oraz zagospodarowanie skoszonego, zeschłego porostu traw i krzewów to tylko część z zamówionych przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów działań, które podejmuje firma z Polkowic.

- Burmistrz Tomasz Kulczyński sukcesywnie realizuje swoje obietnice. Najpierw darmowa komunikacja aż w 2 liniach przez Szklary Dolne, obecnie 1 z uwagi na kryzys finansowy spowodowany COVID-19. Dodatkowo dożynki, wsparcie w biegu Papieskiego w Szklarach, traktorek, remont szkoły, to nie jedyny przykład współpracy burmistrza z radnym- mówi Krystian Wan z tutejszego magistratu. - Rowy kosimy na bezpośrednie zlecenie włodarza naszej gminy po ustaleniach z radnym ze Szklar Pawłem Baranem, to pokazuje, że Burmistrz traktuje każdą ze wsi w gminie Chocianów równo i wszędzie realizuje dane mieszkańcom słowo - dodaje Wan.

Przypomnijmy, że niespełna dwa tygodnie temu podobna inwestycja została zrealizowana w pobliskim Brunowie, gdzie Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Przemkowie zlecił "usunięcie nadmiaru ziemi, poprzez ścinkę zawyżonych poboczy drogi w terenie zabudowanym". Tamto zadanie zostało zrealizowane po interwencji radnego z Brunowa, Andrzeja Kuśmierczyka, który wymógł tę inwestycję na drodze powiatowej.


[KN]