W dniu 12 września w Auli Forum Zespołu Szkół im. Zjednoczonych Narodów Europy w Polkowicach odbył się XX Powiatowy Zjazd Kombatantów i BWP Powiatu Polkowickiego.

Chocianowskie Koło reprezentowały następujące osoby:, Prezes Koła Waldemar Falarczyk oraz poprzednia Prezes Celina Michalak, a także panowie Zdzisław Rasławski i Mieczysław Lemiński. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewaliśmy hymn państwowy. Członkowie naszego koła zostali uhonorowani pamiątkowymi tabliczkami przez Starostę Polkowickiego Pana Kamila Ciupaka. W programie artystycznym wystąpiły m.in. dzieci z Przedszkola Miejskiego w Chocianowie. Było to wzruszające spotkanie, tym bardziej, że Kombatantów jest z roku na rok coraz mniej. Po części artystycznej podczas poczęstunku kombatanci wspominali swoje życie i cieszyli się, że mogli jeszcze raz spotkać się w tym gronie.