Samorządy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, tzw. szamba oraz ewidencjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Za sprawą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do mieszkańców trafią specjalne ankiety, które trzeba złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy.

Zgłoszenia obejmują podstawowe dane umożliwiające prowadzenie ewidencji, tj. adres nieruchomości, nr ewidencyjny działki, liczbę mieszkańców oraz dane techniczne dot. zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Urzędnicy proszą mieszkańców Gminy Chocianów, właścicieli posesji niepodłączonych do kanalizacji o wypełnienie ankiety dotyczącej posiadania zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.

- Zbieranie ankiet nakłada na nas ustawa i nie planujemy jako Urząd Miasta i Gminy gromadzić tych danych w celu naliczania jakichkolwiek opłat - mówi Krystian Wan z tutejszego magistratu - wierzymy, że te dane pomogą także w opracowaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej - wyjaśnia.

Ankietę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub otrzymać w Urzędzie Miasta Gminy Chocianów pokój 6 oraz 10. Będą one również roznoszone przez sołtysów lub pracowników urzędu z decyzją o podatku od nieruchomości. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów osobiście w sekretariacie urzędu lub pokojach 6 oraz 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz we wtorki do godziny 18:00 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@chocianow.pl albo zbigniew.zielinski@chocianow.pl.

Dokonanie zgłoszenia jest obowiązkowe, a termin ich złożenia mija w niedzielę, 15 marca 2020 roku.
[KN]