CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Kwalifikacje drogą do zatrudnienia- rusza nabór

Email Drukuj PDF

Projekt KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym “Vademecum” Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przewidziany jest dla 130 osób.
Udział w projekcie mogą wziąć osoby mieszkające w powiatach województwa dolnośląskiego: świdnickim, dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, trzebnickim, wrocławskim i w mieście Wrocław, osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Do programu zaproszeni są także kobiety i mężczyźni powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach,  (których kształcenie zostało zakończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) lub kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia.

Więcej…

Rozlicz PIT w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Pracownicy polkowickiej skarbówki pomogą rozliczyć PIT w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. Pierwsze spotkanie już 30 stycznia.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Polkowicach pomogą przy wypełnianiu deklaracji podatkowych oraz pokażą, jak poprawnie wprowadzić dane do elektronicznego systemu e-Deklaracje. Z tej okazji, w siedzibie chocianowskiego urzędu, uruchomione zostanie specjalne stanowisko komputerowe.
Osoby, które będą chciały złożyć zeznanie w formie elektronicznej w utworzonym punkcie, w siedzibie Gminy, powinny przygotować:
·         dowód osobisty
·         kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.
·         informacje od płatników (zakładów pracy ) o uzyskanych dochodach w 2017 r.
·         kwotę przysługujących w 2017 r. odliczeń (jeżeli chcą skorzystać z ulg podatkowych)
 Rozliczyć będzie się można w dniach:                       
30.01.2018 r. w godz. od    8.00 do 11.00
28.02.2018 r. w godz. od  12.00 do 15.00
26.03.2018 r. w godz. od    8.00 do 11.00
24.04.2018 r. w godz. od  12.00 do 15.00
 

XXXIX Sesja Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

29 stycznia odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie. Tematem obrad będzie m.in. podjęcia uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brunowie, Chocianowcu, Trzebnicach, Parchowie i Trzmielowie.

Chocianowscy rajcy podejmą tego dnia również uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2018 rok oraz  w sprawie emisji obligacji komunalnych.  Radni ponadto podejmą uchwałę, zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chocianów oraz w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chocianów.

Więcej…

Uwaga!

Email Drukuj PDF
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6

Obszar: województwo dolnośląskie - subregion nizinny
Ważność: od 2018-01-18 15:00:00 do 2018-01-19 06:00:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Największa prędkość wiatru spodziewana jest wieczorem oraz przed północą.

Prawdopodobieństwo: 90% (Silny wiatr)

InformatorWane i Poyteczne


24. marca 2018

Imieniny obchodzą:
Gabriel, Marek, Szymon