CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Już 28 marca kolejne posiedzenie Rady Miejskiej.  Radni zajmą się m.in. tematem sieci szkół podstawowych i gimnazjum  w gminie oraz zmianami w budżecie.


Radni podejmą uchwałę w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dotycząca uchwały z 21 lutego, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimna.zjów do nowego ustroju szkolnego. Zajmą się również tematem zaproponowanej sieci szkół oraz podejmą uchwałę w sprawie określenia  kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chocianów.

Podczas sesji debatować będą także nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Radni podejmą również uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów oraz w sprawie zmiany  budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok. 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 marca, o godzinie 15:45 w sali konferencyjnej nr 16 UMiG.

Pokażą, jak się rozliczyć

Email Drukuj PDF

29 marca pracownik urzędu skarbowego pomoże rozliczyć PIT.  To kolejne spotkanie w ramach akcji „skarbówki”, która pomaga bezpłatnie wypełnić dokumenty i złożyć deklarację. 

Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec lutego, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. W ramach akcji przewidziane jest jeszcze spotkanie w kwietniu, czyli tuż przed upływającym terminem rozliczenia się z fiskusem.

Pracownik urzędu skarbowego pomoże rozliczyć PIT, pokaże jak wprowadzić dane do systemu e-Deklaracje oraz pomoże wysłać zeznanie podatkowe przez Internet do odpowiedniego urzędu skarbowego. Osoba składająca deklaracje otrzyma potwierdzenie złożenia PIT.

Uruchomione zostanie specjalne stanowisko komputerowe umożliwiające wysłanie zeznania przez Internet. Z pomocą pracownika urzędu skarbowego, możliwe będzie złożenie zeznania PIT w formie elektronicznej, poprzez platformę e-Deklaracje.

Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i informacje od płatników (zakładów pracy) o uzyskanych dochodach w 2016 roku. Potrzebna będzie także kwota przychodu z zeznania za 2015 rok oraz kwota przysługujących w 2016 roku odliczeń- o ile chcemy skorzystać z ulg podatkowych.
 
Spotkanie odbędzie się 29 marca, od godziny 12  do 15.
 

Druhowie OSP Parchów zbierają zużyty sprzęt

Email Drukuj PDF

Druhowie z OSP Parchów będą zbierać złom, a także zużyty sprzęt RTV i AGD. Pozyskane środki chcą przeznaczyć na zakup nowego sprzętu dla jednostki.

Akcja przeprowadzona zostanie na terenie Parchowa, Pogorzelisk i Jabłonowa już 8 kwietnia. Mieszkańcy mają okazję pozbyć się zużytego sprzętu za darmo i jednocześnie pomóc strażakom w kompletowaniu ratowniczego sprzętu.

-Najcenniejszy oczywiście jest złom stalowy, ale zbieramy również sprzęty RTV i AGD. To już druga, zorganizowana przez nas akcja. Dwa lata temu, z pozyskanych tym sposobem środków, udało nam się kupić nowy aparat tlenowy- mówi Zygmunt Mierzwiak, prezes OSP Parchów.

W tym roku strażacy marzą o zakupie nowych kasków. Część już mają, ale nie wszyscy druhowie mogą cieszyć się całkowitym wyposażeniem. –To wiąże się oczywiście bezpośrednio z wyjazdami na akcje. Bez kasku, nie wszyscy strażacy mogą wziąć udział w akcji- dodaje prezes.

Zbiórka przeprowadzona zostanie 8 kwietnia, od godziny 9.00.
 
 

Rozmawiali o rozwoju regionu

Email Drukuj PDF
XVIII  Konwent Wójtów i Burmistrzów w Chocianowie, oparł się o dyskusje w sprawie gminnych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W rozmowach uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Franciszek Skibicki, który podkreślił wartość współpracy gminy ze Stowarzyszeniem LGD Wrzosowa Kraina.  
 
W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie gmin współpracujących ze Stowarzyszeniem LGD Wrzosowa Kraina: Dawid Stachura Wójt Gminy Miłkowice, Leszek Frąckowiak Sekretarz Gminy Przemków,  Roman Jaworski Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec,  Dariusz Pawliszczy Wójt Gminy Gromadka,  Andrzej Pyrz Wójt Gminy Chojnów, Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Zdzisław Tersa Wójt Gminy Kunice, Jan Serkies Burmistrz Miasta Chojnów oraz  Anna Marzec Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z Gminy Lubin.
Spotkanie poprowadziła Barbara Sulma, Prezes Zarządu LGD Wrzosowa Kraina, która we wstępie omówiła zaplanowane projekty przez gminy z obszaru LSR, ustalając terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy do biura LGD „Wrzosowa Kraina” przez poszczególne gminy.
 
Tematem spotkania były zaplanowane gminne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczyć one mają ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej.

-O rozwoju i przyszłości regionu trzeba rozmawiać. To zawsze okazja do wymiany pomysłów i dialogu, który zawsze poprzedza działanie-  mówił Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. 

O konieczności osiągnięcia zaplanowanych celów poprzez przewidziane do realizacji projekty gmin, mówiła Prezes Barbara Sulma. Chodzi o zrównoważony rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych, środowiskowych, kulturalnych i społecznych, a także wzmocnienie kapitału społecznego, jak również osiągnięcie wskaźników wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”.
 
Kolejne dyskusje wokół  rozwoju regionu, przewidziane są w trakcie zaplanowanej wizyty szkoleniowej w miejscowości Lanckorona, na temat Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego.
 
 

InformatorWażne i Pożyteczne


26. maja 2017

Imieniny obchodzą:
Ewelina, Marianna, Paulina