CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Towarzystwo Opieki Nad Zwierztami w Polsce apeluje o rozwag i zabezpieczenie zwierzt w czasie nocy sylwestrowej. Dziaacze towarzystwa co roku odnotowuj dziesitki zagini, z powodu huków wystrzaów petard i ogni sztucznych.

Sylwestrowa noc dla tysicy zwierzt to bardzo trudny czas. –Nasi dziaacze co roku notuj dziesitki zagini psów oraz kotów z powodu huków wystrzaów petard i ogni sztucznych. Cz z tych zwierzt trafia po jakim czasie do schroniska dla bezdomnych zwierzt lub ginie na zawsze- apeluje ukasz Balcer, prezes Zarzdu Gównego Towarzystwa Opieki nad Zwierztami w Polsce.

Więcej…

Email Drukuj PDF

Ponad 46 milionów zotych maj wynie planowane dochody Gminy Chocianów w 2018 roku, natomiast wydatki 47 milionów. Radni uchwalili budet Gminy Chocianów na 2018 rok.

czna kwota planowanych dochodów opiewa na 46 295 296 z, natomiast wydatki szacowane s na 47 027 126 z. ródem pokrycia powstaego deficytu bd wyemitowane papiery wartociowe.

-Chocianowski samorzd najwicej wydaje na owiat. Wydatki opiewaj w sumie na ponad  17 milionów zotych, z czego tylko 7,8 milionów zotych wynosi subwencja owiatowa.  Nasze szkoy funkcjonuj na naprawd wysokim poziomie, a rozwój naszych dzieci jest dla nas najwaniejszy. Jestemy jedn z nielicznych gmin w okolicy, które maj placówki szkolne i przedszkolne na terenach wiejskich- mówi Franciszek Skibicki, Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. Dziki dopacie z gminnego budetu, kady ucze z terenu miasta i gminy Chocianów ma zapewnione penowartociowe posiki, a rodzice ponosz  tylko koszty zakupów produktów spoywczych niezbdnych do przygotowania posików.

Więcej…

Instrumentalny koncert zimowy

Email Drukuj PDF

Koncert zimowyJu jutro, 21 grudnia o godzinie 18, czeka nas prawdziwa muzyczna uczta. Na scenie w Chocianowskim Orodku Kultury odbdzie si witeczny koncert, w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego.

W programie zobaczymy dzieci z sekcji zaj umuzykalniajcych, usyszymy wystpy instrumentalne zespoowe i indywidualne oraz wystpy wokalne, a wszystko w witecznej oprawie. Koncertem zimowym zakoczone zostanie pierwsze pórocze roku szkolnego 2017-18, trzeciego roku dziaalnoci Ogniska Muzycznego w  Chocianowskim Orodku Kultury.

Po koncercie organizatorzy zapraszaj  na sodki poczstunek.

Więcej…

Email Drukuj PDF

Ruszy pierwszy, dolnolski plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego. Honorowy patronat obj Wojewoda Dolnolski Pawe Hreniak. W plebiscycie udzia bior take chocianowscy dzielnicowi: m. asp. Drogosz Andrzejewski oraz asp. szt. Dariusz Wicek.

Gosowanie na dzielnicowych odbywa si za pomoc sms-ów. Cz uzyskanych z nich rodków zostanie przeznaczona dla rodziny polegego na subie policjanta. Plebiscyt ma na celu przede wszystkim wyonienie, na podstawie gosów oddanych przez mieszkaców województwa, najpopularniejszego dzielnicowego na Dolnym lsku.

Dzielnicowy, to policjant dbajcy o popraw bezpieczestwa mieszkaców w swoim rejonie subowym, do którego kady moe zwróci si o pomoc i przekaza wane informacje dotyczce bezpieczestwa. Wsuchuje si on w problemy mieszkaców i inicjuje dziaania na rzecz ich rozwizywania, angaujc do tego równie inne uprawnione podmioty i suby.

Gosowanie skada si z 2 etapów (etap I powiatowy i etap II wojewódzki). I etap rozpocz si 15 grudnia 2017 r. i potrwa on do 8 stycznia 2018 r. II etap, do którego wejd zwycizcy I etapu z poszczególnych powiatów, rozpocznie si 9 stycznia 2018 r. i potrwa do 19 stycznia 2018 r.
 
asp. szt. Dariusz Wicek- sms o treci: DDR.463, pod numer 72355
m. asp. Drogosz Andrzejewski- sms o treci: DDR.464, pod numer 72355
 
 
 

InformatorWane i Poyteczne


24. marca 2018

Imieniny obchodzą:
Gabriel, Marek, Szymon