CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców

Email Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Urząd Miasta i Gminy Chocianów zawiadamiania o sporządzeniu spisu wyborców Miasta i Gminy Chocianów do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 06 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie ul. Ratuszowa 10, w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych pokój numer 1, w godzinach pracy urzędu.

Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, czy został uwzględniony w spisie. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, który zawiera dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości w spisie.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy

Email Drukuj PDF
POSTANOWIENIE NR 152/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 152/2019

ZAŁĄCZNIK

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Email Drukuj PDF
Za nami oficjalne uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele pw. Świętego Józefa Robotnika w Chocianowie, a następnie przeniosły się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego pod którym złożone zostały kwiaty.  Wśród uczestników był m.in. Burmistrz Tomasz Kulczyński, radni oraz przedstawiciele podległych jednostek.
Oświadczenie Dyrektorów podległych placówek oświatowych

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Nawiązując do informacji zawartych w artykule opublikowanym na jednym z lokalnych portali, dotyczących organizacji darmowej komunikacji informuję, że dane zawarte w artykule mijają się ze stanem faktycznym. Zarzucono, że finansowanie transportu odbyło się między innymi kosztem oświaty, a dokładniej cytując Radną Anną Pichałę kosztem dodatków motywacyjnych dla nauczycieli – cyt.” Nauczycielom zabrano dodatki motywacyjne”.

Zaznaczamy, że nie były podejmowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów działania ingerujące w politykę płacową w podległych placówkach oświatowych. Jednocześnie informujemy, że zasady oraz wysokość otrzymywanych przez nauczycieli dodatków motywacyjnych reguluje uchwała Nr XXXI/210/2009 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowej warunki i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia, zasady obliczania w wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstwa, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród”.

Powyżej wskazany akt prawa miejscowego wymienia enumeratywnie warunki, których spełnienie daje możliwość uzyskania dodatku i jednoznacznie określa kompetencje dyrektorów i burmistrza w tym zakresie. Stanowi, że nauczycielom dodatki ustala dyrektor a dyrektorom Burmistrz. Podkreślamy, że wykonując nałożony obowiązek Burmistrz przydzielił wszystkim dyrektorom podległych szkół i przedszkoli dodatki motywacyjne a dyrektorzy na niezmienionych warunkach dysponują środkami finansowymi zabezpieczonymi w budżetach szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym dodatki motywacyjne.

Mając na uwadze powyższe twierdzenia Radnej Pichały w przedstawionym zakresie są oczywistą nieprawdą.

 

Z poważaniem

Dyrektorzy podległych placówek oświatowych


InformatorWane i Poyteczne


19. lipca 2019

Imieniny obchodzą:
Alfred, Wincenty, Wodzisław