CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Informacja- Starostwo Powiatowe

Email Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, e dzie 22 grudnia 2017 r. (pitek) w Starostwie Powiatowym w Polkowicach jest dniem wolnym od pracy
(dzie wolny wzamian za 11 listopada 2017 r. wito przypadajce w sobot). 

Mistrz recyklingu- rusza kolejna edycja konkursu

Email Drukuj PDF

Rusza IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porzdkuje odpady”. W tym roku akcja koncentruje si wokó oszczdnoci surowców wtórnych, zwaszcza metali obecnych w odpadach opakowaniowych, komunalnych i zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego.

W IV edycji konkursu, ogólnodostpna jest nowa gra edukacyjna  „Liga Elektrorecyklingu” . To aplikacja która ma uczy selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu surowców wtórnych zawartych w elektroodpadach. Konkurs zosta objty honorowym patronatem Marszaka Województwa.

Adresowany do uczniów klas 4-7 szkó podstawowych. Tak jak w roku ubiegym dla trzech najlepszych ekozespoów czekaj wycieczki: dla zwycizców do jednego z polskich parków narodowych oraz dwie wizyty studialne do instalacji recyklingu.

Więcej…

Email Drukuj PDF

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie skadki do ZUS bd przekazywane na jeden, indywidualny numer rachunku skadkowego. Informacj  o numerze tego rachunku kady przedsibiorca dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

 
W 2018 roku jednym przelewem bdzie mona opaca skadki na ubezpieczenie spoeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 
Więcej…

Email Drukuj PDF

Więcej artykułów…

InformatorWane i Poyteczne


24. marca 2018

Imieniny obchodzą:
Gabriel, Marek, Szymon