CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego. 


POBIERZ »
POBIERZ »

"Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja konkursu

Email Drukuj PDF
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. 

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1.       Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2.       Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 28 lipca. 

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Paulina Dymińska, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.ploraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.
 
Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO
Patroni medialni: Witrynawiejska.org.plKulturaLudowa.pl
 

Stypendia dla tegorocznych maturzystów

Email Drukuj PDF

Po raz piętnasty na Dolnym Śląsku maturzyści, podejmujący studia, mogą starać się o Stypendia Pomostowe.

 
Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków w Konkursie o Stypendia Pomostowe. Ambitni, młodzi Dolnoślązacy z małych miejscowości mogą starać się o 5000 zł stypendium na pierwszy rok studiów, na rok akademicki 2017-2018.
Wnioski należy składać do 28 lipca 2017.
 
Stypendia finansowane są ze środków zgromadzonych przez FEM oraz ogólnopolskiego organizatora Konkursu Stypendiów Pomostowych - Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi. Pierwszym etapem na drodze zyskania stypendium jest złożenie „Wniosku o uzyskanie rekomendacji” do FEM. Wnioski wytypowanych przez FEM osób będą rozpatrywane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, która ostatecznie przyzna stypendia.

Warunkiem niezbędnym jest rozpoczęcie przez kandydatów studiów dziennych na polskiej uczelni państwowej, na której można realizować studia jednolite lub dwustopniowe, uzyskując tytuł magistra. Największe szanse na Stypendia Pomostowe mają tegoroczni maturzyści, którzy wykażą się najlepszymi wynikami w nauce, a pochodzą z dolnośląskich miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Przy ocenie wniosku będzie również brany pod uwagę dochód na jednego członka rodziny kandydata.
 
Zasady konkursu oraz wzory wniosku i załączników dostępne są na stronie internetowej: http://www.fem.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-programu-stypendiow-pomostowych/
 
 
FEM funduje 25% każdego stypendium z 1% odpisów podatkowych na jej rzecz oraz ze środków Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk", finansowanego z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Pozostałą kwotę przekazuje ogólnopolski organizator, czyli FEP, a pochodzą one od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademii Szkoleń i Kompetencji oraz Fundacji Wspomagania Wsi.
 

Jagodowe szaleństwo w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Nagrodę Grand Prix za najsmaczniejsze potrawy jagodowe zgarnęło sołectwo Żabice, zaś najpiękniejsze stoisko przygotowali seniorzy z chocianowskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Razem z zespołem „Piękni i Młodzi, „Farben Lehre” oraz „Basta” bawili się mieszkańcy Gminy Chocianów w czasie dwudniowego święta „Dni Jagód”.


-W tym roku  święto trwa dwa dni! Jest okazją do zabawy, smakowania jagodowych potraw oraz  zapoznania się talentem naszych mieszkańców, którzy zaprezentują się na naszej scenie- podkreślał Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów w trakcie otwarcia XIV już edycji „Dni Jagód”.
 
Imprezę rozpoczął barwny korowód festiwalu „Świata pod Kyczerą” oraz taneczno- wokalny pokaz międzynarodowych artystów. Przez cały czas trwania imprezy można było także podziwiać kolorowe stoiska, uginające się od ciężarem jagodowych potraw. W tym roku najsmaczniejsze potrawy przygotowali mieszkańcy Żabic, zaś najpiękniejsze stoisko seniorzy z chocianowskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 
Wydarzeniu towarzyszyły koncerty zespołów Piękni i Młodzi, Farben Lehre, Basta, Avangarde, czy też Street boys. Na chocianowskiej scenie zaprezentował się także chocianowski klub karate Sento-Kan, tancerki ZUMBY przy Chocianowskim Ośrodku Kultury, instrumentaliści Ogniska Muzycznego oraz inni wokaliści, soliści, tancerze i muzycy z terenu naszej Gminy.
 
XIV Dni Jagody zorganizował Chocianowski Ośrodek Kultury we współpracy z Gminą Chocianów. Partnerami wydarzenia byli: Nadleśnictwo Chocianów oraz Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.
 

InformatorWażne i Pożyteczne


26. lipca 2017

Imieniny obchodzą:
Anna, Grażyna, Hanna