CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy

Email Drukuj PDF

Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych. Wyborcy również przysługuje prawo samodzielnego zgłoszenia swojej kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać go w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku potrzeby uzupełniania komisji spośród wyborców.

Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Komisarz wyborczy:
1) uzupełnia skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów przez uprawnione w pierwszej kolejności podmioty jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej,
2) może uzupełnić skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia,
2) zgłasza swój udział  do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje,
3) posiada prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców,
4) wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej,
5) zgłoszenia dokonuje na  formularzu  (POBIERZ)

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
 


InformatorWane i Poyteczne


16. lipca 2019

Imieniny obchodzą:
Marika, Eustachy, Stefan