CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Mamy swoje miejsce w Europie - Juvigne

Od blisko 14 lat mieszkacy Chocianowa i Juvigne spotykaj si podczas wanych dla obu gmin uroczystoci. Aby pozna pocztki wzajemnej przyjani, naley sign pamici do roku 1999. Wwczas w Sulikowie odbyo si midzynarodowe spotkanie dziaaczy kultury. A ju rok pniej Zesp Folklorystyczny ?ECHO?, dziaajcy na terenie Gminy Chocianw, zosta zaproszony przez Stowarzyszenie ?Serce Europy? do miejscowoci Laval, gdzie odbyway si regionalne uroczystoci zwizane z partnerstwem gmin Unii Europejskiej. Kada taka wizyta jest okazj do utrwalania poczucia przynalenoci do tej samej Europy oraz dyskusji powiconych przyszoci UE. Uczestnicy wymieniaj si dowiadczeniami prowadzcymi do osigania korzyci pyncych z integracji europejskiej. W efekcie podpisana zostaa Proklamacja o dwustronnej wsppracy. Uroczysto odbya si w Juvigne. W zwizku z koniecznoci powtrzenia jej w Polsce, w lipcu 2010 roku odbyo si podpisanie dokumentu w Chocianowie. Proklamacja potwierdza przywizanie do poszanowania nienaruszalnych praw czowieka. Uznaje, e wizi, ktre jednocz obie gminy naszego kontynentu wpisuj si w dziaania zmierzajce do ksztatowania spoecznoci europejskiej, promujc woln i demokratyczn Europ. Bliniacze gminy zobowizay si do utrzymywania bliskich i trwaych wizi midzy spoecznociami dla podtrzymania dialogu i wymiany dowiadcze oraz podejmowania wszelkich wsplnych dziaa ukierunkowanych na wzajemne wzbogacanie si w rnych dziedzinach w zalenoci od umiejtnoci.
Dlatego systematycznie od 1999 roku Gmina Chocianw przyjmuje goci z Francji bd wysya grup mieszkacw gminy do Francji, na tygodniowy pobyt w ramach wymiany partnerskiej pomidzy gminami Chocianw i Juvigne. W 2010 roku Francuzi byli gomi Chocianowa po raz sidmy. Za kadym razem do Chocianowa przyjeda coraz wiksza grupa. wiadczy to o cigym rozwijaniu si kontaktw oraz nawizywaniu nowych znajomoci i przyjani pomidzy mieszkacami partnerskich gmin. Zarwno Chocianw jak i Juvigne to miejsca, w ktrych kluczow pozycj zajmuje rolnictwo. Wsplne zainteresowania zawodowe, a przede wszystkim wymiana dowiadcze stwarza korzystne warunki do nawizywania i utrzymywania kontaktw. Chocianw dysponuje baz noclegow oraz zapleczem restauratorskim. Coraz wiksza ilo gospodarstw agroturystycznych powstajcych na terenie gminy umoliwia zapewnienie gociom pobytu w warunkach w peni speniajcych ich oczekiwania. Urzd Miasta i Gminy tradycyjnie zajmuje si przygotowaniem wizyt pod ktem formalnym. Wszelkiego rodzaju dokumentacja oraz spotkania o charakterze urzdowym przygotowywane s przez jego pracownikw. Zapewnieniem atrakcyjnego spdzenia czasu goci zajmuje si Chocianowski Orodek Kultury. Kadorazowo opracowywany jest atrakcyjny program, w ramach ktrego Francuzi zwiedzaj zarwno Dolny lsk jak i najciekawsze miejsca w kraju. Ogromny nacisk jednak organizatorzy kad na zapoznanie goci z miejscowymi tradycjami, kultur, gospodark, rodowiskiem przyrodniczym i przemysem. Obie gminy nie szczdz wysikw, aby ze wszech miar przyczyni si do sukcesw Unii Europejskiej, koniecznych dla zachowania pokoju, przyjani, a take osignicia postpu i dobrobytu.

InformatorWane i Poyteczne


16. lipca 2019

Imieniny obchodzą:
Marika, Eustachy, Stefan