CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Zespó ECHO

ZESPÓ FOLKLORYSTYCZNY „ECHO”


 

Zespó folklorystyczny ECHO powsta w 1984 roku przy Kole Gospody Wiejskich w Chocianowcu. W swoim repertuarze posiada pieni z rónych regionów Polski, a take piosenki lwowskie, francuskie, czeskie, ukraiskie, boniackie oraz starodawne koldy i pastoraki, które zostay utrwalone na pycie wydanej w lutym 2006 roku. Na koncertach ECHO prezentuje równie wasne kompozycje autorskie oraz pieni religijne.

Najwaniejsze osignicia:

I miejsce na VII Spotkaniach Zespoów Folklorystycznych w cinawie na najlepsza prezentacje programu dowolnego

Koncerty w Czechach i Francji na zaproszenie francuskiego stowarzyszenia Serce Europy w Laval

I miejsce na Przegldzie Zespoów Folklorystycznych „Klepisko” w Suchej Górnej o puchar starosty Polkowickiego

III miejsce w I Przegldzie Zespoów Folklorystycznych o Puchar Prezydenta Lubina

Wystpy na:

Doynkach Centralnych w Czstochowie, emkowskiej Watrze w Michaowie, Festiwalu Mniejszoci Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczer”, I Biesiadzie Zespoów Folklorystycznych Zagbia Miedziowego „Raz na Ludowo”, na Jarmarku w. Jakuba w Jakubowie, VI Biesiadzie w stylu PRL w Przniku, Przegldzie Grup piewaczych „Pejza Muzyk Malowany” w Gocieszowicach, XXX przegldzie ”Pod lz piewane” , wiecie Chleba w Jaworze, Europa Festiwal we Francji i wielu wielu innych…

 

KONTAKT Z ZESPOEM:

Wojciech Drozd

076 8175111
669 967 355

lub

Chocianowskim Orodkiem Kultury

076 818 55 80

InformatorWane i Poyteczne


16. lipca 2019

Imieniny obchodzą:
Marika, Eustachy, Stefan