CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Parchw

Sotysem wsi jest Pan Stefan Trochanowski

Wie Parchw do 1945 r. Nazywaa si Parchau. Parchw to urocza, zadbana wie posiadajca doskonae pooenie geograficzne oraz warunki przyrodnicze. Ley w nieduej odlegoci od Polkowic - miasta powiatowego oraz w bezporednim, ssiedztwie duego kompleksu lenego obejmujcego wschodni cz Borw Dolnolskich. 

Okolice wsi Parchw posiadaj wysokie walory kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze, sprzyjajce zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnemu. W oglnym bilansie zieleni istotn rol odgrywaj zadrzewienia przydrone i nadwodne. Wrd kilkunastu wystpujcych na tym obszarze zadrzewie przydronych na szczegln uwag zasuguj aleje i szpalery. Do najciekawszych naley znajdujca si na terenie wsi aleja dbowo-brzozowa z pocztku XX w., wpisana do rejestru zabytkw (decyzja nr 700/L z dnia 25.VI.1986 r.) Aleja ta zoona jest z dwch czci: dbw czerwonych oraz brzz brodawkowatych. Na uwag zasuguj rwnie, znajdujce si w parku wiejskim dwa pojedyncze Platany bdce pomnikami przyrody..

W Parchowie znajduj si nastpujce obiekty zabytkowe:

Ruina barokowego paacu wzniesionego na pocztku XVIII w. (okoo 1702 r.). Stanowi on wybitne dzieo architektury wpisane do rejestru zabytkw (decyzja nr 170/L z dnia 4.X.1961 r.). Autorem projektu by Martin Frantz. Obiekt by bardzo okazay, znajdowao si tu niegdy 25 sal. Paac by restaurowany w XIX wieku, czciowo uszkodzony w 1945 roku, zabezpieczony w 1958 roku. Budynek zaoony by na rzucie prostokta, trzytraktowy, dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem amanym z lukarnami. W wejciu gwnym znajdowa si kamienny portal balkonowy. Ostatnim wacicielem paacu, do 1945 roku by podpukownik z I wojny wiatowej von Recke. Do niedawna zrujnowany paac wraz z zabudowaniami gospodarczymi i przylegajcy do niego park podworski byy wasnoci Agencji Nieruchomoci Rolnych.

Cmentarz parafialny, zaoony na pocztku XIX wieku, zlokalizowany na dziace nr 233, wpisany do rejestru zabytkw (decyzja nr 756/L z dnia 28.XII.1987 r.)

Barokowa kaplica cmentarna z koca XVIII wieku. Murowana, kwadratowa, nakryta dachem namiotowym z sygnatur, znajdujca si w konserwatorskim spisie zabytkw architektury i budownictwa.

strona szkoy http://spparchow.pl

stona klubu http://victoriaparchow.futbolowo.pl/victoriaparchow/

Parchw

InformatorWane i Poyteczne


19. lipca 2019

Imieniny obchodzą:
Alfred, Wincenty, Wodzisław