CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach szuka kandydatów do pracy w policji. Tylko w tym roku w caym województwie dolnolskim prac w subach mundurowych moe dosta 450 osób.
 

Sub w policji moe peni obywatel polski o nieposzlakowanej opinii. Kandydat nie moe by skazany  prawomocnym wyrokiem sdu za przestpstwo lub przestpstwo skarbowe. Musi mie przynajmniej rednie wyksztacenie i korzysta w peni z praw obywatelskich. Powinien mie uregulowany stosunek do suby wojskowej oraz posiada odpowiednie zdolnoci fizyczne i psychiczne do suby. Preferowani bd kandydaci, którzy maj wyksztacenie wysze, tytu ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, czy te prawo jazdy kat. „A” lub „C”.
Osoby zainteresowane podjciem pracy w policji powinny osobicie zoy dokumenty w Zespole Kadr i Szkole Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, ul. Legnicka 15, od poniedziaku do pitku w godzinach od 8 do 15.

Oprócz podania o przyjcie do suby w Policji i wypenionego kwestionariusza osobowego, naley przedoy dokumenty potwierdzajce wyksztacenie oraz posiadane kwalifikacje, kserokopie wiadectw pracy z poprzednich miejsc oraz ksieczk wojskow, o ile kandydat jest objty ewidencj wojskow. Rekrutacja do suby w policji odbywa si w sposób cigy- dokumenty mona skada w dowolnym terminie. Zoone dokumenty nie bd odsyane.

Szczegóowe informacje mona uzyska w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Polkowicach, Tel. 76 846 33 89 lub 76 846 33 86 oraz na stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocawiu (www. dolnoslaska.policja.gov.pl).
 

InformatorWane i Poyteczne


21. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Alicja, Marta, Rudolf