CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Policja rekrutuje do służby

Email Drukuj PDF

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach szuka kandydatów do pracy w policji. Tylko w tym roku w całym województwie dolnośląskim pracę w służbach mundurowych może dostać 450 osób.
 

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii. Kandydat nie może być skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Musi mieć przynajmniej średnie wykształcenie i korzystać w pełni z praw obywatelskich. Powinien mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz posiadać odpowiednie zdolności fizyczne i psychiczne do służby. Preferowani będą kandydaci, którzy mają wykształcenie wyższe, tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, czy też prawo jazdy kat. „A” lub „C”.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkoleń Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, ul. Legnicka 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

Oprócz podania o przyjęcie do służby w Policji i wypełnionego kwestionariusza osobowego, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc oraz książeczkę wojskową, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową. Rekrutacja do służby w policji odbywa się w sposób ciągły- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Polkowicach, Tel. 76 846 33 89 lub 76 846 33 86 oraz na stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www. dolnoslaska.policja.gov.pl).
 

InformatorWażne i Pożyteczne


25. listopada 2017

Imieniny obchodzą:
Katarzyna, Eraz, Józefat