CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Uchway w sprawie projektu dostosowania sieci szkó podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, uchway w sprawie zmian w budecie Miasta i Gminy Chocianów a take w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów. To tylko niektóre z tematów, jakie porusz radni w czasie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Chocianowie.
 

Radni zajm si jednym z najwaniejszych tematów w sprawie reformy owiaty: podejm uchwa w sprawie projektu dostosowania sieci szkó podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustaw- prawo owiatowe. Dyskutowa bd ponadto nad zmianami w budecie i prognozie finansowej Miasta i Gminy Chocianów, podejm take uchwa zmieniajc uchwa w sprawie emisji obligacji komunalnych.

W czasie spotkania przedstawione zostan sprawozdania z wysokoci rednich wynagrodze nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkoach prowadzonych przez gmin.  Radni debatowa bd take nad uchwa w sprawie przyjcia przez Gmin Chocianów zadania publicznego od Samorzdu Województwa Dolnolskiego oraz nad uchwaami w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miecie Chocianów a take w Brunowie, Chocianowcu, Parchowie, Pogorzeliskach, Trzebnicach i Trzmielowie.
 
XXVIII Sesja Rady Miejskiej odbdzie si w Urzdzie Miasta i Gminy Chocianów 21 lutego 2017 roku, o godzinie 15:45, w sali konferencyjnej (nr 16). 

InformatorWane i Poyteczne


21. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Alicja, Marta, Rudolf