CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Mieszkacy Gminy Chocianów mog korzysta z bezpatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielaj profesjonalni prawnicy Fundacji TOGATUS PRO BONO.
 

Z bezpatnej pomocy prawnej wprowadzonej przez rzd, mog skorzysta osoby poniej 26 roku ycia, seniorzy powyej 65 roku ycia, podopieczni pomocy spoecznej lub posiadajcy Kart Duej Rodziny, a take weterani, kombatanci oraz wszyscy, którzy s poszkodowani w wyniku klski ywioowej, awarii technicznej lub katastrofy naturalnej. Warunkiem otrzymania porady jest okazanie dokumentu powiadczajcego posiadane uprawnienia lub wymagany wiek.
 
Porady obejmowa bd m.in. przygotowania do rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej, prawo cywilne, karne, administracyjne oraz prawo ubezpiecze spoecznych. Pomoc obejmowaa bdzie take prawo podatkowe z wyczeniem spraw podatkowych zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Nie dotyczy ona bdzie jednak spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i dziaalnoci gospodarczej, z wyczeniem przygotowania do jej rozpoczcia.

Profesjonalny prawnik wskae sposoby rozwizania problemu oraz poinformuje o obowizujcym stanie prawnym. Doradzi jak przygotowa pismo dotyczce zwolnienia z opat lub o ustanowienie penomocnika z urzdu w postpowaniu sdowym oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego i podatkowego. Pomoc nie bdzie obejmowa przygotowania pism w trwajcych postpowaniach przygotowawczych oraz toczcych si ju procesach.

Prawnicy dyurowa bd w Chocianowskim Centrum Profilaktyki, przy ul. 3-go Maja 2 w czwartki midzy godzin 10.00 a 14.00. 
Zadanie finansowane jest ze rodków przekazanych przez Powiat Polkowicki. Wicej informacji na: fundacja.togatus.pl oraz darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
 

InformatorWane i Poyteczne


22. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Paulina, Jan, Tomasz