CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Ju jutro Radni podejm decyzj w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu. Podejm take uchwa w sprawie zmian w budecie na 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 

Podczas zwoanej 22 czerwca o godzinie 16 Sesji Rady Miejskiej w Chocianowie, radni rozpatrz sprawozdanie z realizacji w roku 2016 wspópracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarzdowymi, a take sprawozdanie z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej RM w 2016 roku, z dziaalnoci Komisji ds. Owiaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz z dziaalnoci Komisji ds. Rozwoju Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Bezpieczestwa Publicznego RM w 2016 roku.
Rozpatrz ponadto uchwa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu w sprawie opinii o przedoonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów sprawozdaniu rocznym z wykonania budetu Gminy Chocianów za 2016 rok, z opini Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budetu za 2016 rok, oraz o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
Planowane jest take podjcie uchway dotyczcej zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok oraz gminnym budecie. Radni podejm równie uchwa w sprawie przekazania rodków finansowych dla Komisariatu Policji w Chocianowie oraz Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. w. Piotra i Pawa w Szklarach Dolnych. Podjta zostanie take uchwaa  w sprawie nadania nazwy ulicy pooonej w Chocianowie.
 
Sesja rozpocznie si 22 czerwca o 15:45 w Sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Chocianowie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InformatorWane i Poyteczne


22. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Paulina, Jan, Tomasz