CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Co kryje gminna kanalizacja?

Email Drukuj PDF

Odpady kuchenne, pampersy, mopy, ziemniaki,  a nawet ubrania i buty- to rzeczy, które pracownicy Przedsibiorstwa Wodocigowo- Kanalizacyjnego w Chocianowie wycigaj ze studzienek kanalizacyjnych. mieci nieustannie zapychaj gminn kanalizacj, a PWK ma rce pene roboty.

Sieci kanalizacyjne projektowane s tak, eby przyjmowa z domów jedynie nieczystoci sanitarne. Tymczasem mieszkacy naszej gminy traktuj sie kanalizacyjn jak skadowisko odpadów, do którego mona wrzuci dosownie wszystko. Ze studzienek kanalizacyjnych wyawiane s ziemniaki, odzie, buty, butelki, ubrania, a nawet mopy kuchenne.


-Mieszkacy, którzy wrzucaj odpady do sieci kanalizacyjnej naraaj na dodatkowe koszty nie tylko Spók. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej naraaj siebie i swoich ssiadów na zalanie piwnic czy azienek, a co za tym idzie take nieprzyjemny zapach.  Do takich zatorów dochodzi kilkanacie razy w miesicu!- informuje PWK.
Odpady, które pyn wraz z nieczystociami sanitarnymi zatykaj przewody kanalizacyjne i spitrzaj cieki w kanaach. To jednak jeszcze nie koniec. mieci nawijaj si na wirniki pomp, co powoduje ich awari.

-Usunicie awarii zwizane jest z duymi kosztami wymiany pompy, bd jej naprawy. Kto za to paci? Wszyscy mieszkacy, którzy pac rachunki za dostarczan wod i odprowadzane cieki. Wszystkie koszty zwizane z przywracaniem do prawidowego funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej obciajce Spók, ujte s w taryfach na wod i cieki- odpowiada PWK, które jednoczenie apeluje, aby nie wrzuca do kanalizacji waty, pampersów, nawilanych chusteczek, czy te ubra. mieci te cz si w sploty, przyklejaj do cian kanaów i powoduj zatory.

To samo dotyczy tuszczy i olei, które pocztkowo ciepe, pod wpywem zimnej wody tej i zamykaj rednic rur.  Oleista konsystencja sprzyja równie osadzaniu si i czeniu z innymi mieciami, tworzc nieprzepuszczajc bry. Równie grone s rodki chemiczne oraz lekarstwa. Zawarte w nich substancje s szkodliwe dla poytecznych mikroorganizmów oczyszczajcych cieki w oczyszczalni.
 
                                                
                

InformatorWane i Poyteczne


12. grudnia 2018

Imieniny obchodzą:
Joanna, Dagmara, Aleksander