CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Do 22 listopada mona si zapozna z projektami zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Chocianów. Dyskusje z mieszkacami w tej sprawie gmina planuje przeprowadzi ju 20 listopada, o godzinie 14. 

Sprawa dotyczy projektów zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miecie i gminie Chocianów. Sprawa jest wana, poniewa wprowadzone przez gmin zmiany w 2013 roku, uniemoliwiy m.in.  chocianowskim rolnikom rozwój gospodarstw rolnych. Co za tym idzie- pozyskiwanie unijnych funduszy.

Bez zgody mieszkaców
 
O problemie mieszkaców pisalimy ju wczeniej. Zgosi si wówczas do nas mieszkaniec gminy, który w kwietniu zeszego roku zoy wniosek do Starostwa Polkowickiego o moliwo przystpienia do budowy zbiornika na gnojowice. W odpowiedzi starostwa dosta jednak brak zgody na jego budow. Starostwo uzasadnio swoj decyzj analiz dokumentacji MZPM, w której czytamy, e „dziaka na której planowana jest inwestycja, pooona we wsi Trzebnice (…)znajduje si w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MN/U, dla której ustalono dopuszczalne funkcje zabudowy jako zabudow mieszkaniow jednorodzinn z usugami”.

Bd na bdzie

Rolnik zgody na budow nie dosta, utraci take moliwo stara o fundusze europejskie na rozwój swojego gospodarstwa. - Bez naszej zgody poprzedni burmistrz wprowadzi na terenie caej wsi Trzebnice zmian przeznaczenia gruntów z funkcji budowlano- zagrodowej na usugow, i zablokowa moliwo rozwoju dziaalnoci. Nie moemy postawi nawet kurnika na podwórku. Jedyne co moemy w Trzebnicach, to postawi hotel w centrum wsi, bo na to pozwalaj nam usugowe dziaki- tak o swoim problemie mówi pan Józef. Funkcje przeznaczenia dziaek zostay zmienione take w innych miejscowociach gminy. Absurdalne zmiany w planach dotyczyy take innych zapisów. Przykadowo: na nowych osiedlach, drogi osiedlowe miay mie minimum 8 metrów.

Dyskusja z mieszkacami

Dzisiaj gmina pracuje nad zmianami w MPZP i prowadzi konsultacje spoeczne z mieszkacami gminy. Przez cay listopad kady mieszkaniec ma szans zapozna si z projektami zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Chocianów oraz  Brunowa, Chocianowca, Parchowa, Pogorzelisk, Trzebnic, i Trzmielowa. Dyskusja publiczna nad rozwizaniami przyjtymi w projektach planów odbdzie si 20 listopada, o godzinie 14, w siedzibie Urzdu Miasta i Gminy w Chocianowie. Zgodnie z prawem kady mieszkaniec moe wnie uwagi do proponowanych projektów. Musi to jednak zrobi na pimie skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, w terminie do 6 grudnia. Pismo powinno zawiera imi i nazwisko lub nazw jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomoci, której uwaga dotyczy.
 
 
 
 

InformatorWane i Poyteczne


17. stycznia 2019

Imieniny obchodzą:
Antoni, Jan, Rościsław