CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

29 listopada Radni podejm uchway w sprawie przeksztace Szkó Podstawowych w Parchowie, Szklarach Dolnych, Chocianowie i Trzebnicach w omioletnie szkoy podstawowe. Przedstawiona zostanie take informacja o stanie realizacji zada owiatowych w roku szkolnym 2016/2017.

 Podczas spotkania Radni podejm uchwa w sprawie okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci i zwolnie od tego podatku na 2018 rok oraz podatku od rodków transportowych. Podejm take uchwa w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Ponadto podejm uchwa w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów oraz w sprawie zmian budetu Miasta i Gminy Chocianów.
Dyskusja toczy si bdzie take nad uchwa w sprawie Programu Wspópracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarzdowymi, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnolskiego oraz wystpienia ze Zwizku Miast Polskich.
XXXVII Sesja Rady Miejskiej odbdzie si 29 listopada o godzinie 15:45, w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Chocianowie. 

InformatorWane i Poyteczne


25. marca 2019

Imieniny obchodzą:
Maria, Mariola, Ireneusz