CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Reforma oświaty w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Osiem klas w szkole podstawowej, kolejne cztery w liceum lub pięcioletnie technikum. Takie zmiany wprowadził rząd w szkołach. Zmiany wiążą się  nieodłącznie z wygaszaniem gimnazjów, co dla samorządów stanowi nie lada wyzwanie. Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. Projekt przesłany zostanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych, a ostateczna treść uchwały i decyzja w sprawie chocianowskich szkół  będzie nam znana po przedstawieniu opinii kuratora. Do 31 marca Rada Miejska podejmie także ostateczną uchwałą, w sprawie sieci szkół w gminie. 

Istotnym elementem projektu uchwały jest włączenie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi do Szkoły Podstawowej w Chocianowie. Zaproponowane przez gminę rozwiązanie, pozwala zachować dotychczasowe obwody szkół, pozwoli także zachować dotychczasową liczbę szkół podstawowych. Jednocześnie z mocy prawa, wszystkie szkoły podstawowe stają się szkołami ośmioklasowymi. W praktyce będzie wyglądało to tak, że w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, w połączonej z gimnazjum szkole podstawowej w Chocianowie, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.
-Zaproponowane przez nas rozwiązanie ukierunkowane było zarówno dobrem dzieci, jak i ochroną etatów nauczycielskich w gimnazjum. Wzięliśmy pod uwagę analizę demograficzną dzieci urodzonych w latach 2010- 2016, oczekiwania rodziców oraz warunki organizacyjne w szkołach- mówi Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. –Każda reforma budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Przed nami jeszcze długa droga przed wprowadzeniem zmian, w tym  decydująca opinia kuratora oświaty- dodaje Burmistrz.

Więcej…

Dzień otwarty dla kandydatów do służby w policji

Email Drukuj PDF
Już 23 lutego odbędzie się Dzień Otwarty dla kandydatów do służby w policji.
 
 -Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby podjęciem służby w Policji, które nie mają możliwości przyjścia w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30.-15.30. Wszyscy chętni będą mogli uzyskać informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji, pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do służby, a także złożyć dokumenty- informuje Daria Solińska, oficer prasowy KPP w Polkowicach.
 
Przypomnijmy, że służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii. Kandydat nie może być skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Musi mieć przynajmniej średnie wykształcenie i korzystać w pełni z praw obywatelskich. Powinien mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz posiadać odpowiednie zdolności fizyczne i psychiczne do służby. Preferowani będą kandydaci, którzy mają wykształcenie wyższe, tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, czy też prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

Dzień otwarty odbędzie się 23 lutego, od godziny 14:30 do 17:00 w KPP w Polkowicach przy ul. Legnickiej 15. Tego dnia, specjalnie dla wszystkich zainteresowanych, pełnić będzie dyżur pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia w pokoju nr 305.
 

Tylko w tym roku w całym województwie dolnośląskim pracę w służbach mundurowych może dostać aż 450 osób. 


Rozlicz PIT za darmo w urzędzie

Email Drukuj PDF

Pracownicy urzędu skarbowego pomogą rozliczyć PIT już 24 lutego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. To kolejne spotkanie w ramach akcji „skarbówki”. Celem spotkań jest ułatwienie podatnikom złożenia zeznania rocznego. 


Pracownicy urzędu skarbowego pomogą rozliczyć PIT, pokażą jak wprowadzić dane do systemu e-Deklaracje oraz pomogą wysłać zeznanie podatkowe przez Internet do odpowiedniego urzędu skarbowego. Osoba składająca deklaracje otrzyma potwierdzenie złożenia PIT.
Uruchomione zostanie specjalne stanowisko komputerowe umożliwiające wysłanie zeznania przez Internet. Z pomocą pracownika urzędu skarbowego, możliwe będzie złożenie zeznania PIT w formie elektronicznej, poprzez platformę e-Deklaracje.
 
Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i informacje od płatników (zakładów pracy) o uzyskanych dochodach w 2016 roku. Potrzebna będzie także kwota przychodu z zeznania za 2015 rok oraz kwota przysługujących w 2016 roku odliczeń- o ile chcemy skorzystać z ulg podatkowych.

Stanowisko uruchomione zostanie w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie (sala numer 16) w terminach:

24.02.2017 r. w godz. od 12.00 do 15.00
29.03.2017 r. w godz. od 8.00 do 11.00
24.04.2017 r. w godz. od 12.00 do 15.00
 
 
 
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zarkresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej w gminie Chocianów w 2017:
 

Ogłoszenie »
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 

InformatorWażne i Pożyteczne


24. lutego 2017

Imieniny obchodzą:
Bogusz, Maciej, Sergiusz