CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Susza 2019

Email Drukuj PDF
Szacowanie szkód w związku z suszą
 
W związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Chocianów rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mogą składać wnioski o szacowanie szkód w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pok. nr 5 w trybie PILNYM.
We wniosku należy podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

Wnioski należy składać na niżej załączonych  formularzach wraz z załącznikami.
Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gosp. rolnym
Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających dokumentacji
Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających dokumentację
 
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:
https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

Droga rowerowa Chocianów - Szklary Dolne

Email Drukuj PDF
Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę ok. 17 km. budowy drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej na odcinku Chocianów - Szklary Dolne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do granicy administracyjnej gminy Chocianów. Prace projektowe będą trwały do końca roku, a być może do końca I kwartału 2020r. Opracowywana dokumentacja i materiały przetargowe staną się podstawą do rozpoczęcia poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Planowana wartość przyszłej inwestycji to ok. 8 mln PLN.
Równolegle do planowanej inwestycji trwa proces przygotowania terenu pod inwestycję i zorganizowania na ogromną skalę robót związanych z usuwaniem zakrzaczeń i samosiejek, które zarastały trasę przyszłej drogi rowerowej na przestrzeni ostatnich min. 30 lat. Aby umożliwić pracę geodetom na części przyszłej inwestycji należy zlikwidować kilka ha krzaków i samosiejek brzóz, tarniny, osiki i wielu innych gatunków roślin na szerokości 10 m. Pozwoli to na właściwe opracowanie map do celów projektowych. Do tego opracowywany jest plan nasadzeń zamiennych. Aby doprowadzić teren do należytego stanu trzeba wyciąć ponad 500 drzew. Dla zobrazowania zakresu prac - mógłby powstać kilkuhektarowy, nowy park. Część z tej ogromnej liczby drzew zostanie posadzona wzdłuż przyszłej inwestycji, część na terenie sołectw, a część na terenie miasta Chocianów. Jest to pierwsza inwestycja drogowa na tak ogromną skalę w Chocianowie od kilku lat.

Plany inwestycyjne - Modernizacja i budowa miejskich obiektów rekreacyjnych

Email Drukuj PDF
Gmina Chocianów bierze udział w naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” Lokalnej Strategii Rozwoju.
W ramach tego naboru Gmina wnioskuje o refundację kosztów poniesionych na budowę 3 placów zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefami wypoczynkowymi i obszarami do ćwiczeń na świeżym powietrzu przy ulicach Trzebnickiej, Sportowej i Odrodzenia.
Na tych obszarach powstaną tereny z urządzeniami do zabaw dla dzieci najmłodszych od 1 do 4 roku życia, dla dzieci starszych o 7 do 12 roku życia, siłownia zewnętrzna oraz urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych. Strefy sportowo- rekreacyjno- wypoczynkowe wyposażone zostaną w ławki, kosze na odpady, tablice informacyjne a także nasadzenia roślinne. Całość łączyć będzie system komunikacyjny- utwardzone ciągi piesze. Jeden z trenów zostanie dodatkowo wyposażony w fontannę o uproszczonej technologii wody. Obszary te wyposażone zostaną w nowoczesne i popularne urządzenia zabawowe, do ćwiczeń siłowych oraz konstrukcje do ćwiczeń gimnastycznych. Będą to miejsca idealne do zabawy dla dzieci oraz do aktywnego spędzania czasu dla dorosłych.
W ramach tego naboru Gmina otrzyma refundację kosztów w wysokości 63,63% wartości całej inwestycji.
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 

InformatorWane i Poyteczne


19. lipca 2019

Imieniny obchodzą:
Alfred, Wincenty, Wodzisław