CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

UWAGA!

Email Drukuj PDF
Chocianowski Ośrodek Kultury zawiadamia, że w związku z organizacją przejścia korowodu XX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Zesołów Narodowych i Etnicznych nastąpią utrudnienia w ruchu. 

Termin: 1 lipca
 
Zamknięcie dróg: ul. Ratuszowa

Czas zamknięcia: 14:40- 15: 30

Objazdy: brak


Za utrudnienia przepraszamy. 


Dotacje dla przedsiębiorców

Email Drukuj PDF
Do 27 lipca  trwa nabór wniosków na dofinansowanie  działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach  w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.
 
Kolejne środki unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój  prowadzonej działalności gospodarczej. Konkurs horyzontalny.
 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dwa konkursy na dofinansowanie :
•             Schemat 1.2.A – wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R , maksymalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%.  Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.
•             Schemat 1.2.B - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN.
 
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
•             Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;
•             konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
•             konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Już jutro Radni podejmą decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu. Podejmą także uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 

Podczas zwołanej 22 czerwca o godzinie 16 Sesji Rady Miejskiej w Chocianowie, radni rozpatrzą sprawozdanie z realizacji w roku 2016 współpracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarządowymi, a także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w 2016 roku, z działalności Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz z działalności Komisji ds. Rozwoju Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego RM w 2016 roku.
Rozpatrzą ponadto uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2016 rok, z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok, oraz o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
Planowane jest także podjęcie uchwały dotyczącej zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok oraz gminnym budżecie. Radni podejmą również uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Chocianowie oraz Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Dolnych. Podjęta zostanie także uchwała  w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chocianowie.
 
Sesja rozpocznie się 22 czerwca o 15:45 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawa zwierząt i maszyn w Piotrowicach

Email Drukuj PDF

XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i XXXVII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego połączone z Wystawą Maszyn Rolniczych w Piotrowicach koło Chojnowa już 24 i 25 czerwca. 

Każdego roku w ostatni weekend czerwca rolnicy oraz hodowcy i producenci branży rolnej spotykają się w Piotrowicach k. Chojnowa. Celem spotkania jest promocja instytucji i firm rolniczych. To także okazja do nawiązania kontaktów między rolnikami i producentami z branży rolnej.
24 czerwca o godzinie 10 zaplanowano ocenę zwierząt hodowlanych, wystawę maszyn rolniczych oraz pokaz multimedialny. Zaś 25 czerwca już o godzinie 9 odbędzie się wystawa zabytkowych maszyn rolniczych oraz wycena koni. Tuż po pokazie odbędzie się piknik drobiowy i wręczenie hodowcom medali i odznaczeń. O 12.45 odbędzie się konkurs wiedzy o drobiu oraz pokaz nagrodzonych zwierząt hodowlanych i konkurs wiedzy rolniczej. Spotkanie uświetni Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 

InformatorWażne i Pożyteczne


26. lipca 2017

Imieniny obchodzą:
Anna, Grażyna, Hanna