CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Przerwa w dostawie wody

Email Drukuj PDF
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie informuje, iż w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniach 10.04.2019 r. - 12.04.2019 r. może nastąpić spadek ciśnienia lub chwilowe przerwy w dostawie wody w godzinach 8.00-14.00 dla mieszkańców ulic Głogowska, Daglezjowa, Leśna, Zielona, Wiązowa. 

Izba Pamięci w Szklarach Dolnych

Email Drukuj PDF
W sobotę, 30 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych została otwarta Szkolna Izba Pamięci. Projekt został wsparty grantem finansowym Fundacji Santander Bank Polska w ramach projektu "Tu mieszkam. Tu zmieniam". Pomysłodawcą projektu jest nauczyciel historii Jacek Nowicki, zaś koordynatorami Sołtys wsi Szklary Dolne Dorota Janusz oraz Jolanta Dołhun. Na oficjalnym otwarciu pojawił się także radny Rady Miejskiej w Chocianowie Paweł Baran. - Dziękujemy mieszkańcom Szklar Dolnych za udostępnienie swoich rodzinnych pamiątek, które umieściliśmy w gablotach w Izbie Pamięci - mówi Dorota Janusz. Wspomniana Izba spełnia dwie funkcję: jest wystawą, która zawiera zdjęcia, dokumenty i przedmioty, które kiedyś służyły przodkom oraz jest to sala multimedialna, w której mogą odbywać się różnego typu projekcje historyczne. 

Izba Pamięci dostępna jest dla zwiedzających w godzinach pracy biblioteki wiejskiej.
Konferencja Dyrektorów

Email Drukuj PDF
W dniu 28.03.2019 r. w Szkole Podstawowej odbyła się druga konferencja informacyjna dla dyrektorów, kierowników referatów oświaty oraz pracowników organów prowadzących. Konferencja poświęcona była dwóm zagadnieniom : " Opinii Kuratora Oświaty we Wrocławiu na temat organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020". Te część poprowadziły referowały panie Bożena Bednarska i Barbara Homętowska - wizytatorzy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Uczestnicy zostali zapoznani z najważniejszymi zasadami opracowania arkusza organizacji roku szkolnego, prowadzące udzielały odpowiedzi na pytania oraz wskazywały przepisy prawa oświatowego, które będą pomocne w opracowaniu dokumentu.


 
Drugą część konferencji na temat " Interkulturowości i edukacji przyrodniczej w spotkaniach bilateralnych" poprowadziła Dorota Kyc - dyrektor Szkoły Podstawowej w Chocianowie we współpracy z LGD Wrzosową Krainą. Szkoła Podstawowa w Chocianowie realizuje wspólne projekty we współpracy z LGD Wrzosową Krainą, fundacją Vita regionem, Domem Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, Schulalndheime Bautzen e.V oraz innymi organizacjami i instytucjami, których głównym celem jest rozwijanie świadomości przyrodniczo-regionalnej, interkulturowej oraz kompetencji porozumiewania się w językach obcych.

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami w omawianych obszarach, co jest wielką wartością takich spotkań.

Serdecznie dziękuję paniom Bożenie Bednarskiej i Barbarze Homętowskiej za poprowadzenie konferencji, a pani Barbarze Sulmie za przygotowanie stoiska informacyjnego oraz przekazanie materiałów edukacyjnych dla uczestników konferencji.

Opracowała: D. Kyc

Rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji

Email Drukuj PDF

Od poniedziałku, 1 kwietnia 2019 roku na mocy porozumienia pomiędzy powiatem polkowickim a lubińskim, na drogi w Gminie Chocianów wyjadą autobusy obsługujące dwie kolejne linie: 121 i 131. Rozkład jazdy dostępny jest w rozwinięciu. 
 

Więcej…

InformatorWane i Poyteczne


25. kwietnia 2019

Imieniny obchodzą:
Erwina, Jarosław, Marek