CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego.


 

Ogłoszenie »

Jest szansa na bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Email Drukuj PDF

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Kierunek dla Ciebie- własna firma” w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
 

W ramach programu przyznane zostanie bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 23 tysięcy złotych dla 39 osób. Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które ukończyły 30 rok życia i pozostają bez zatrudnienia. Szczególnie dotyczy to osób, które są po 50 roku życia, są niepełnosprawne, mają niskie kwalifikacje oraz pozostają długotrwale bezrobotne. Ważne jest, aby zamieszkiwały obszar województwa dolnośląskiego.
W ramach projektu zapewniane jest także doradztwo indywidualne, poprzez pomoc Urzędów Pracy z doprecyzowaniem profili firm zakładanych w ramach projektu oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://puls-szkolenia.pl/projekty/kierunek-dla-ciebie-wlasna-firma/ oraz pod numerem telefonu: 508 391 039

Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Stypendia pomostowe szansą dla maturzystów

Email Drukuj PDF

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz Agencja Nieruchomości Rolnych ogłasza XVI edycję „Stypendia pomostowe” dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018.

Stypendium wynosi 5000 złotych i wypłacane jest w 10 ratach. Skorzystać z niego mogą maturzyści, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Muszą być także obywatelami polskimi lub posiadać Kartę Polaka.

Stypendysta powinien być także dzieckiem byłego pracownika państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat. Powinien mieszkać także na terenie wiejskim lub w mieście do 20 tysięcy mieszkańców, a okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu. W kryteriach uwzględniane jest również pochodzenie z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1600 zł brutto. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności 1800 zł (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.). Stypendysta powinien również osiągnąć na egzaminie maturalny liczbę punktów nie  mniejszą niż 90, liczoną zgodnie z algorytmem załączonym w regulaminie programu.

Termin składania wniosków online: 3.07.2017- 18.08.2017 do godziny 16.00
WAŻNE: Wypełnione i wydrukowane wnioski online wraz z podpisem i załącznikami należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, przy ul. Mińskiej 60.
Termin składania wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami w oddziałach terenowych ANR: 25.08.2017

Szczegółowe informacje o Pragami dostępne są na stronie: www.stypednia-pomostowe.pl
 

Gminny Bieg Papieski

Email Drukuj PDF

Tegoroczny Gminny Bieg Papieski odbył się w Szklarach Dolnych. Uczniowie rywalizowali w sumie w sześciu kategoriach wiekowych, pokonując dwa dystanse.


Bieg odbył się po raz drugi, tym razem do sportowej rywalizacji zaproszone zostały szkoły podstawowe z terenu naszej gminy. Uczniowie rywalizowali w sześciu kategoriach: dziewczęta - kl. IV, chłopcy - kl. IV, dziewczęta  - kl. V, chłopcy - kl. V, dziewczęta - kl.VI, chłopcy - kl. VI. Sportowcy z klasy czwartej mieli do pokonania  600 m, natomiast piąto i szóstoklasiści biegli na dystansie 1000 m.

Wyniki tegorocznego biegu:
Dziewczęta kl. IV
 
1.      Aleksandra Chrobak – SP Chocianów
2.      Nikola Florek – SP Chocianów
3.      Milena Gromek – SP Trzebnice
Chłopcy kl. IV
1.      Bartłomiej Tomaszewski – SP Chocianów
2.      Adrian Glabski – SP Chocianów
3.      Olaf Drożdż – SP Chocianów
Dziewczęta kl. V
1.      Zuzanna Markowska – SP Chocianów
2.      Dorota Andruszko –SP Chocianów
3.      Aleksandra Korta – SP Trzebnice
Chłopcy kl. V
1.      Fabian Kulbiński – SP Chocianów
2.      Piotr Muzyka – SP Trzebnice
3.      Mateusz Starczewski – SP Chocianów
Dziewczęta kl. VI
1.      Daria Kowalska – SP Trzebnice
2.      Julia Siwak – SP Chocianów
3.      Kinga Pępkowska – SP Szklary Dolne
Chłopcy kl. VI
1.      Kacper Januszko – SP Parchów
2.      Wojciech Podosek – SP Chocianów
3.      Jakub Faluta – SP Trzebnice

Sponsorem nagród była m.in. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizatorem biegu była Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych.  

InformatorWażne i Pożyteczne


26. lipca 2017

Imieniny obchodzą:
Anna, Grażyna, Hanna