CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Chocianowski Trzeźwy Poranek

Email Drukuj PDF
W pierwszych dniach obecnego tygodnia chocianowscy policjanci we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie przeprowadzili działania prewencyjne pn. „Chocianowski Trzeźwy Poranek”, mające na celu eliminowanie uczestników ruchu drogowego kierujących w stanie nietrzeźwości oraz po użyciu narkotyków.Jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego są nietrzeźwi kierujący, bądź osoby znajdujące się w stanie po użyciu środków odurzających. Prowadzenie pojazdu poprzedzone wprowadzeniem do organizmu alkoholu i narkotyków stwarza bezpośrednie i realne zagrożenie nie tylko do nieodpowiedzialnych kierowców, ale również ich pasażerów oraz innych użytkowników dróg.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi policjanci Komisariatu Policji w Chocianowie w minione poniedziałek oraz wtorek w godzinach wczesno-porannych przeprowadzili ponad 200 kontroli, podczas których przebadali kierowców poruszających się drogami gminy Chocianów. W wyniku zmasowanych działań zatrzymany został jeden kierujący w stanie po użyciu alkoholu oraz jeden kierujący będący pod wpływem narkotyków. Kierowcom już teraz funkcjonariusze zatrzymali dokumenty praw jazdy, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Policjanci planują już kolejne działania ukierunkowane na zwalczanie problemu nietrzeźwych kierowców poruszających się chocianowskimi drogami.

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Email Drukuj PDF
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy wiosennej w 2019 r.

Pobierz dokument

Informacja Starosty Polkowickiego

Email Drukuj PDF
Starosta Polkowicki informuje o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Brunów, Chocianowiec, Jabłonów, Michałów, Ogrodzisko, Parchów, Pogorzeliska, Raków, Szklary Dolne, Trzebnice, Trzmielów, Żabice jednostki ewidencyjnej Chocianów - obszar wiejski.

Pobierz dokument

Agro Żabice pomogą mieszkańcom!

Email Drukuj PDF
W czwartek, 28 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie Radnych oraz Sołtysów wsi Trzebnice, Chocianowiec, Brunów, Szklary Dolne, Żabice i Michałów. Organizatorem spotkania byli właściciele Grupy Producenckiej Agro Żabice.

Celem rozmów było zapoznanie się z tutejszym zakładem (gorzelni i biogazownii rolniczej) oraz poznanie specyfiki działalności firmy. Spotkanie zorganizowano w związku z planowanym corocznie wywozem nawozu organicznego (pofermentu) produkowanego w biogazowni na okoliczne pola. Wśród obecnych radnych byli Artur Wandycz, Andrzej Kuśmierczyk, Paweł Bujak, Paweł Baran oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wandycz, który pomagał w organizacji spotkania. 

Zgodnie z informacją właścicieli Grupy Producenckiej Agro Żabice, wywóz odbywa się zgodnie z prawem, na co firma posiada stosowne pozwolenia. Dzięki spotkaniu przedstawicieli zainteresowanych Sołectw z władzami firmy, posiedli oni wiedzę o terminach, w których będą się odbywać cykliczne wywozy (związane z kalendarzem agrotechnicznym). Wspomniany wywóz będzie się odbywał na terenie wspomnianych wcześniej sołectw w miesiącach: marcu, kwietniu, lipcu, sierpniu, październiku i listopadzie. 

Ważnym aspektem dla mieszkańców jest deklaracja firmy, że drogi gruntowe po których będą poruszały się ciągniki będą sukcesywnie przez zakład poprawiane. Ponadto na każdą wioskę, gdzie prowadzony będzie wywóz, właściciel deklaruje nieodpłatną usługę polegającą na równaniu gminnych dróg gruntowych wskazanych przez Sołtysa danej wsi, równiarką drogową będącą na wyposażeniu firmy nie zależnie od tego czy poruszał się tam sprzęt firmy (termin i zakres prac do uzgodnienia przez zainteresowane strony).

InformatorWane i Poyteczne


25. kwietnia 2019

Imieniny obchodzą:
Erwina, Jarosław, Marek