CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Wspólna zabawa z Olafem- mikoajkowym wodzirejem oraz konkursy z nagrodami- midzy innymi takie atrakcje czekaj dzieci z Gminy Chocianów ju 2 grudnia, na chocianowskim rynku.

Udzia w programie jest bezpatny i skorzysta z niego moe kade dziecko z miasta i gminy Chocianów.

 W programie przewidziano m.in. gry i zabawy z wodzirejem Olafem oraz konkursy z nagrodami. Odwiedzajcy tego dnia Biuro w. Mikoaja, bd mili take wyjtkow okazj do zrobienia sobie zdjcia ze witecznym gwiazdorem.

Impreza rozpocznie si 2 grudnia, o godzinie 15.

Akcj finansuje Urzd Miasta i Gminy Chocianów, Chocianowski Orodek Kultury oraz Miejsko- Gminna Komisja Rozwizywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie. 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

29 listopada Radni podejm uchway w sprawie przeksztace Szkó Podstawowych w Parchowie, Szklarach Dolnych, Chocianowie i Trzebnicach w omioletnie szkoy podstawowe. Przedstawiona zostanie take informacja o stanie realizacji zada owiatowych w roku szkolnym 2016/2017.

 Podczas spotkania Radni podejm uchwa w sprawie okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci i zwolnie od tego podatku na 2018 rok oraz podatku od rodków transportowych. Podejm take uchwa w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Ponadto podejm uchwa w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów oraz w sprawie zmian budetu Miasta i Gminy Chocianów.
Dyskusja toczy si bdzie take nad uchwa w sprawie Programu Wspópracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarzdowymi, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnolskiego oraz wystpienia ze Zwizku Miast Polskich.
XXXVII Sesja Rady Miejskiej odbdzie si 29 listopada o godzinie 15:45, w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Chocianowie. 

Email Drukuj PDF

Ruszy konkurs „Gosuj na wielbda i wygraj nagrody”. Mieszkacy wszystkich miejscowoci, w których odbdzie si Orszak Trzech Króli 2018, bd mogli wygra dla swojego Orszaku WIELBDA! W konkursie udzia bierze take Chocianów.

Konkurs trwa od 14 listopada od godz. 12.00 do 30 listopada . do godz. 12.00 i jest podzielony na dwa etapy:


·         od 14 listopada 2017 r. od godz. 12.00 do 24 listopada 2017 r. do godz. 12.00 – gosowanie na stronie www.orszak.org

·         od 25 listopada 2017 r. od godz. 12.00 do 30 listopada 2017 r. do godz. 12.00 – gosowanie na 10 finalistów z pierwszego etapu na profilu Facebook: Orszak Trzech Króli.

 

Na finalistów bdzie mona gosowa przez profil na FB: https://www.facebook.com/Orszak.Trzech.Kroli/

Szczegóy i regulamin konkursu: http://orszak.org/konkursy/konkurs-glosuj-na-wielblada-i-wygraj-korony-23.html

Email Drukuj PDF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowizku spisu zwierzt przebywajcych w siedzibie stada. Spis naley dostarczy do Biura Powiatowego ARiMR w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia.

Zgodnie z nowelizacj ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzt, kady posiadacz byda, trzody chlewnej, kóz i owiec ma obowizek dokonania spisu zwierzt, które przebywaj w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanacie miesicy. Wane jest aby deklaracj zoy najpóniej do 31 grudnia.

Wypenione formularze naley podpisa i przekaza w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego. Mona je take przesa poczt.

Formularze do wypeniania dostpne s na stronie  www.arimr.gov.pl lub w siedzibie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy ul. Spódzielczej 2 w Polkowicach. 

Więcej artykułów…

InformatorWane i Poyteczne


19. lutego 2018

Imieniny obchodzą:
Arnold, Henryk, Konrad