CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

O stypendia „zDolny Śląsk” można starać się tydzień dłużej

Email Drukuj PDF

Fundacja Edukacji Międzynarodowej o tydzień przedłużyła termin naboru wniosków w XVII Konkursie Stypendialnym „zDolny Śląsk”. Uczniowie i absolwenci dolnośląskich szkół mogą składać wnioski do 22 września 2017. Decyduje data stempla pocztowego.


Roczne stypendia, fundowane z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej, to wsparcie finansowe adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień przyzna ponad 50 stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i w zakresie działalności społecznej.
 
Od kandydatów wymagane jest wypełnienie wniosków, dostępnych na stronie internetowej Fundacji http://www.fem.org.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-o-stypendia-zdolny-slask/
 
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk” do 22 września 2017 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października.
 
Program Stypendialny "zDolny Śląsk" ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało ponad 1000 młodych ludzi, a na ten cel wydatkowano ponad 1 200 000 złotych.


 
 
 
Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
 

Zagłosuj na Parchów w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej!

Email Drukuj PDF
Rozpoczął się finał wojewódzki plebiscytu Gazety Wrocławskiej "Sołtys Roku 2017" oraz "Sołectwo Roku 2017'. 
Gminę Chocianów reprezentuje Anna Pichała- sołtys wsi Parchów.  

Laureat pierwszego miejsca w rankingu Sołtys Roku 2017 otrzyma nagrodę pieniężną 3000 zł. Natomiast za zdobycie trzech pierwszych miejsc w kategorii Sołectwo Roku 2017 laureaci otrzymają; vouchery na materiały budowalne o wartości: I miejsce- 2000 zł, II miejsce- 1000 zł.

Głosować można tutaj: http://www.gazetawroclawska.pl/

Rusza II edycja konkursu „Wybieram wybory”

Email Drukuj PDF

 Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłasza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w środę, 1 marca. Udział w nim weźmie w sumie 4696 uczniów z 567 szkół z całego kraju. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów oraz propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.


Zakres wiedzy, która jest sprawdzana w konkursie obejmuje zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).
 
Więcej informacji znajduje się tutaj: 
POBIERZ »

Polsko- Rosyjski koncert w Chocianowskim Ośrodku Kultury

Email Drukuj PDF

Prof. Wiesław Bednarek, Ivan Illiches, Taras Kuzmych, Wiktor Szymajda oraz Ida Tamara Zagórska. To tylko kilka wybitnych wokalistów, którzy uświetnią jutrzejszy koncert pt. „Romanse Polsko- Rosyjskie”.

Koncert odbędzie się w Chocianowskim Ośrodku Kultury 9 września, o godzinie 19. Koncert prowadzić będzie aktorka Aurelia Sobczak.

 

Wstęp wolny. 

Informator



Ważne i Pożyteczne


25. listopada 2017

Imieniny obchodzą:
Katarzyna, Eraz, Józefat