CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Mieszkańcy wnioskują

Email Drukuj PDF

Pod koniec ubiegłego roku przedstawiciele sołectw złożyli wnioski do budżetu na 2017 rok. Sprawdziliśmy, co zostało uwzględnione w gminnym budżecie.

Mieszkańcy najczęściej wnioskowali o wsparcie sołeckich imprez integracyjnych, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni przy Wiejskich Ośrodkach Kultury oraz  zakup wyposażenia świetlic. Równie często pojawiały się postulaty związane z zakupem sprzętu sportowego, budowę altan i wiat oraz remonty dróg.

-Złożyliśmy jedynie dwa postulaty do budżetu, ale za to konkretne. Postulowaliśmy o budowę wiaty oraz sceny w Trzmielowie. Przydadzą się one nie tylko naszej społeczności, ale i odwiedzającym nas gościom- mówi Maria Kuzemczak, sołtys wsi Trzmielów. –Społeczność wsi to kulturowa mieszanka, która uwielbia się bawić, tańczyć i śpiewać. Jesteśmy bardzo zintegrowani i już nie możemy się doczekać realizacji inwestycji- dodaje sołtys wsi.

Więcej…

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega

Email Drukuj PDF
OSTRZEŻENIE Nr 18
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 30.01.2017 do godz. 16:00 dnia 31.01.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych, okresami umiarkowanych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

6-latek w przedszkolu za darmo

Email Drukuj PDF

Rodzice sześciolatków nie zapłacą za pobyt swoich pociech w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych. 

Zniesienie obowiązku pobierania opłat za pobyt sześciolatków w przedszkolach związane jest z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ma to związek z tym, że 6-latki zostały objęte subwencją oświatową. W praktyce wyglądać będzie to tak, że rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania publicznego w publicznych przedszkolach, będą ponosić opłatę jedynie za wyżywienie, a ta w gminie Chocianów wynosi jedynie 4,50 zł dziennie.
 
Rodzice dzieci sześcioletnich nie ukrywają zadowolenia z podjętej przez radnych uchwały.–Rodzice bardzo się cieszą z podjętej decyzji. W samym Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie dzieci, które będą zwolnione z opłat za pobyt w placówce jest około 100- mówi Barbara Chruściel, dyrektor Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie.
 
Nie zmieni się także opłata za pobyt w przedszkolach poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. – W przypadku młodszych dzieci wygląda to tak, że opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5, tak jak do tej pory, wynosić będzie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę- wyjaśnia Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.
 
Podjęta przez radnych uchwała mówi także o ulgach i zwolnieniach z ewentualnych opłat. Miesięczna opłata naliczana ma być na podstawie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem objętym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, pomnożonej przez ustaloną kwotę, czyli 1 zł. Uchwała przewiduje częściowe lub całkowite zwolnienia z tych opłat. Zwolnienie z opłaty o 25%  dotyczy drugiego dziecka, które znajduje się pod opieką rodzica sprawującego jednocześnie opiekę nad dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkola. Natomiast zwolnienie z połowy naliczonych kosztów może dotyczyć drugiego i kolejnych dzieci będących pod opieką rodzica, który sprawuje opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci uczęszczających do przedszkola. Dotyczy to również dzieci, którym przyznany został zasiłek rodzinny. Rodzic, który zamierza ubiegać się o ulgi, musi pamiętać o złożeniu oświadczenia, w którym przedstawi odpowiednie dane, a te należy przedstawić dyrektorowi przedszkola.
 
Tylko do Przedszkola Miejskiego oraz Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie  uczęszcza obecnie  307 dzieci. Sześciolatków, którzy będą zwolnieni jest ponad 100. 

Pomogą wypełnić PIT- już jutro!

Email Drukuj PDF

Pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą wypełnić PIT-y za darmo.  Celem akcji jest ułatwienie podatnikom złożenia zeznania rocznego, także w formie elektronicznej.

Pracownicy urzędu skarbowego pomogą rozliczyć PIT, pokażą jak wprowadzić dane do systemu e-Deklaracje oraz pomogą wysłać zeznanie podatkowe przez Internet do odpowiedniego urzędu skarbowego. Osoba składająca deklaracje otrzyma potwierdzenie złożenia PIT.
-W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie uruchomione zostanie specjalne stanowisko komputerowe umożliwiające wysłanie zeznania przez Internet. Z pomocą pracownika urzędu skarbowego, możliwe będzie złożenie zeznania PIT w formie elektronicznej, poprzez platformę e-Deklaracje- informuje Alicja Mądra, Kierownik Referatu Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej Urzędu Skarbowego w Polkowicach.

Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i informacje od płatników (zakładów pracy) o uzyskanych dochodach w 2016 roku. Potrzebna będzie także kwota przychodu z zeznania za 2015 rok oraz kwota przysługujących w 2016 roku odliczeń- o ile chcemy skorzystać z ulg podatkowych.
 
Stanowisko uruchomione zostanie w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie (sala numer 16) w terminach:
27.01.2017 r. w godz. od 8.00 do 11.00
24.02.2017 r. w godz. od 12.00 do 15.00
29.03.2017 r. w godz. od 8.00 do 11.00
24.04.2017 r. w godz. od 12.00 do 15.00

-Przypominamy również, że zeznanie roczne drogą elektroniczną można wysłać przez system  e-Deklaracje również w siedzibie Urzędu Skarbowego w Polkowicach ( w godzinach pracy urzędu) w pok. 110, przy specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku komputerowym – samodzielnie lub z pomocą pracownika urzędu- dodaje Alicja Mądra z Urzędu Skarbowego.
 

InformatorWażne i Pożyteczne


28. marca 2017

Imieniny obchodzą:
Joanna, Antoni, Jan