Informacja

Drukuj
W związku z pojawiającymi się w opinii publicznej, bezpodstawnymi oskarżeniami dotyczącymi Oświadczenia Dyrektorów podległych placówek oświatowych z dnia 29 kwietnia 2019 roku, prezentujemy oryginalny skan w/w dokumentu potwierdzający jego autentyczność.