Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy

Drukuj
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy nr 153/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Posiedzenie odbędzie się w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Chocianowie przy ulicy Szkolnej 1.

POSTANOWIENIE NR 153/2019