Obwieszczenie

Drukuj
Starosta Polkowicki zawiadamia o wydaniu w dniu 13.05.2019 r. postanowienia znak sprawy: DG.SR.604.12.2019, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Scalenie gruntów wsi Brunów" gmina Chocianów, powiat polkowicki.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA