Izabela Szwed zrezygnowała z funkcji radnej Rady Miejskiej w Chocianowie. Po dzisiejszej sesji, w jej imieniu stosowne pismo złożył Przewodniczący klubu "Razem Dla Chocianowa" - Norbert Piotrowski. 

Jak udało nam się dowiedzieć, w piśmie uzasadniającym rezygnację, Izabela Szwed podała sprawy osobiste. Przypomnijmy, że jesienią 2018 roku wygrała ona wybory w okręgu 5. Zdobyła w nim 86 głosów, wyprzedzając Darię Szotkiewicz, Henryka Osolińskiego, Mateusza Sarżyńskiego, Marka Skornego oraz Andrzeja Bobera. 

Złożenie rezygnacji to pierwszy krok w kierunku zmian w radzie, następnym krokiem jest wygaśnięcia mandatu, które stwierdza uchwała rady gminy, która ma charakter deklaratoryjny. Wygaśnięcie mandatu radnego oznacza konieczność uzupełnienia składu rady gminy, powiatu.

Dopiero wtedy Wojewoda zarządza wybory uzupełniające.