Już jutro pójdziemy zagłosować. Nie wolno zapomnieć o wszelkich koniecznych środkach ostrożności, jak odstęp od innych osób, zakrycie ust i nosa oraz zastosowanie do pozostałych zaleceń ministra zdrowia. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Będziemy wybierać jednego spośród jedenastu zgłoszonych kandydatów.

W lokalu wyborczym zostaniemy poproszeni o dokument tożsamości ze zdjęciem, może to być dowód osobisty lub paszport. W celu potwierdzenia identyfikacji konieczne będzie odkrycie twarzy. Kartę do głosowania otrzymamy, jeśli będziemy w spisie wyborców lub przedstawimy zaświadczenie o prawie do głosowania.

Odbiór karty do głosowania poświadczamy własnoręcznym podpisem. Powinna być ona ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Znajdziemy na niej również wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Karta do głosowania powinna zawierać nazwiska 11. kandydatów na Prezydenta RP. Aby poprawnie zagłosować, należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.

- Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki - informuje Państwowa Komisja Wyborcza w swoim audiowizualnym komunikacie. - Jeżeli postawisz znak X w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, albo nie postawisz go wcale Twój głos będzie nieważny - przypomina PKW.

Informacje w jaki sposób oddać głos znajdziesz na dole karty do głosowania. Jeśli nadal będziesz miał wątpliwości jak zagłosować, członkowie komisji wyborczej służą swoim doświadczeniem. Wszystkie szczegóły w materiale wideo poniżej. Zapraszamy do obejrzenia oraz uczestnictwa w wyborach.
[KN]